PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Management udržitelnosti lidských zdrojů - M241006
Anglický název: Sustainability human resource management
Zajišťuje: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie (241)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D.
Anotace -
Předmět Management udržitelnosti lidských zdrojů je zaměřen na téma udržitelnosti a rozvoje tohoto základního pilíře nezbytného pro podnikání každé společnosti nebo působení organizace v současných rychle měnících se podmínkách. Úbytek základních surovin a zdrojů pro výrobu, inovativní technologie, digitalizace a automatizace a nové nároky spotřebitelů, kladou nesmírné nároky na lidské zdroje, které musí okamžitě reagovat na nastalé změny. Přiměřeně k těmto změnám musí být odpovědní pracovníci vybaveni úplně jinými dovednostmi a musí být zajištěno jejich neustálé vzdělávání. Zároveň se radikálně mění metody a formy výcviku. Důležitou roli hraje a budou hrát liberálně manažerské systémy řízení lidských zdrojů, projektové řízení, lean management, strategický marketing a vysoká odolnost a pružnost chování jedince. V tomto předmětu budou posluchači seznámeni se základními nástroji přístupů k udržitelnému vedení lidí (leadership), moderními nástroji řízení a nástroji napomáhajícímu k budování celistvého pracovníka/manažera, který je ovšem schopen akceptovat týmovou práci a vizi a prospěch společnosti.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (22.03.2022)
Výstupy studia předmětu -

Studenti se budou orientovat v problematice udržitelného vedení (leadershipu) a rozvoje lidských zdrojů, rozvoji liberální firemní kultury a výchově a vzdělávání celistvých pracovníků. Součástí předmětu bude rozvoj i sebeprezentace a prezentace studentů, základy koučinku a mentoringu.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (22.03.2022)
Literatura -

Z: Cejthamr Václav, Dědina Jiří : Management a organizační chování, 2., akt a roz. vyd., Grada, 2010

D: Daft Richard L. Management, 13th ed., Cengage Learning, 2018

D: Armstrong Michael, Taylor Stephen : Armstrong's handbook of human resource management practice, 13th ed., Kogan Page Lmt., 2014

D: O strategickém marketingu - 10 nejlepších příspěvků z Harvard Business Review, Management Press, 2019

D: Kotter John P. Vedení procesu změny, Management Press, 2015

D: Whitmore J. Koučování, Management Press, 2015

Poslední úprava: Botek Marek (27.06.2022)
Studijní opory -

Studijní materiály na intranetových stránkách ústavu.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (22.03.2022)
Sylabus -

1) Historické souvislosti vývoje lidstva v návaznosti na měnící se podmínky, změna paradigmatu udržitelnosti

2) Development centrum, úloha pravidelné diagnostiky lidských zdrojů jako základní pilíř udržitelnosti kvality pracovníků

3) Vliv osobnosti na úspěch v zaměstnání

4) Manažerské návyky, celostní manažer

5) Třináct klíčových faktorů udržitelnosti, vyzrálá osobnost, klíčové schopnosti, rozhodující dovednosti

6) Prezentace a sebeprezentace, komunikační otevřenost jako základní pilíře managementu udržitelnosti

7) Styly vedení a řízení, úloha jedince versus týmová práce

8) Řízení versus vedení, udržitelný leadership

9) Motivace lidských zdrojů zajišťující efektivní a dlouhodobě udržitelný výkon pracovníků

10) Řízení procesu změn a její ukotvení v organizaci, projektové řízení

11) Zásadní úloha mentoringu při zvyšování odborných a specifických dovedností lidských zdrojů

12) Místo koučování v manažerské praxi - rozvoj kompetence pracovníků nebo dosahování cílů?

13) Zásadní úloha lidských zdrojů při udržení značky a produktu

14) Vliv lean managementu na lidské zdroje

Poslední úprava: Botek Marek (04.07.2024)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Pátková Vlasta (22.03.2022)
 
VŠCHT Praha