PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Aplikovaná věda o udržitelnosti - M241007
Anglický název: Applied sustainability science
Zajišťuje: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie (241)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
Anotace - angličtina
Jaký je vztah mezi člověkem a přírodou, mezi společností a ekosystémy, ekonomikou a klimatem? Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy vědy o udržitelnosti a aplikovat je v kontextu současné globální změny životního prostředí. Studenti budou povzbuzováni, aby se kriticky zabývali otázkami souvisejícími se současnými environmentálními krizemi a diskutovali o tom, jak se v těchto krizích orientovat, aby bylo dosaženo udržitelného rozvoje. Otázky udržitelnosti budou diskutovány nejen z pohledu přírodních věd a techniky, ale také z pohledu etiky, spravedlnosti, ekonomiky, lidských práv nebo rozvojových studií.
Poslední úprava: Kočí Vladimír (09.06.2023)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Hlavním cílem předmětu Aplikovaná věda o udržitelnosti je představit základní principy této multidisciplinární oblasti výzkumu. Sekundárním cílem je ukázat roličné perspektivy na řešení globálních environmentálních krizí a povzbudit kritické myšlení studentů o komplexních otázkách udržitelnosti.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (09.06.2023)
Literatura - angličtina

Obligatory:

  • Sustainability Science, An Introduction, HEINRICHS, H., P. MARTENS, G. MICHELSEN AND A. WIEK , 2016
  • Global Change Biology, SAGE, Rowan F, 2020

Poslední úprava: Kočí Vladimír (20.06.2024)
Studijní opory - angličtina

Study materials on the department's intranet website.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (09.06.2023)
Sylabus - angličtina

1. Lidé a životní prostředí: vztah, etické a morální principy, hodnoty a světonázory

2. Udržitelnost: definice, přístupy

3. Země jako komplexní adaptivní systém: stabilní stavy, zpětné vazby, hranice zemského systému, adaptivní cykly

4. Klimatická krize: scénáře RCP, body zvratu v oblasti klimatu, klimatická spravedlnost, distribuce dopadů

5. Krize biologické rozmanitosti: nástroje ochrany ekosystémů a jejich odůvodnění, dimenze a proměnné

6. Krize znečištění: NIMBY a rámec environmentální spravedlnosti, odpovědnost za znečištění

7. Kvantitativní analýza udržitelnosti: stopy, HDP, HDI, labelling, greenwashing

8. Zdroje: fosilní, obnovitelné, voda, půda, ekosystémové služby

9. Společnost a rozvoj: přístupy v oblasti výživy, vzdělávání, genderu, lidských práv a možností

10. Ekonomika: chudoba, rovnost (spravedlnost), hospodářský růst, nerůst

11. Správa věcí veřejných: moc, tvorba politik, participace

12. Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)

Poslední úprava: Kočí Vladimír (09.06.2023)
Studijní prerekvizity - angličtina

None.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (09.06.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha