PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Koncepce laboratorních a diagnostických vyšetření - M320005
Anglický název: Conception of laboratory diagnostic tests
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šebesta Ivan MUDr. CSc.
Jirsa Milan prof. MUDr. Mgr. CSc.
Záměnnost : N320027
Anotace -
Cílem předmětu je seznámení s celkovou koncepcí laboratorních diagnostických vyšetření, a to zejména: a)s ukazateli kvality jednotlivých vyšetření i laboratoří jako celku (přednášky 1-4); b)s aplikací informatiky v moderní laboratorní praxi; c)s dalšími vyšetřovacími metodami, např. histologickými, molekulárně-genetickými, hematologickými atd.; s "klasickými" klinicko-biochemickými postupy se studenti podrobně seznámili v předcházejícím předmětu Stanovení analytů v medicíně.
Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Studenti získají znalosti o celkovém provozu laboratoří, o kontrole kvality analytických metod a též i o dalších vyšetřovacích laboratorních metodách, používaných v medicínské praxi.

Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)
Literatura -

Z:Schneiderka P. a kol., Stanovení analytů v klinické biochemii,1.část, Praha, Karolinum,1999, 80-7184-761-5

Z:Schneiderka P. a kol., Kapitoly z klinické biochemie,Karolinum, 2004, 80-246-0678-X

D:Zima T. a kol.: Laboratorní diagnostika, třetí doplněné a přepracované vydání, Praha, Galén, 2013, 978-80-7262-372-3(Galén), 978-80-246-1423-6 (Karolinum)

D:Racek, J. a kol.: Klinická biochemie. Druhé, přepracované vydání Galén + Karolinum, Praha, 2006, 80-7262-324-9

D:Štern, P.a kol.: Obecná a klinická biochemie. Praha, Karolinum, 2011, 978-80-246-1979-8

D: Mačák J., Mačáková J. a Dvořáčková J.: Patologie. 2., doplněné vydání.

Grada Publishing 2012, 978-80-247-3530-6

Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)
Studijní opory -

Přednášky ÚLBLD: http://ulbld.lf1.cuni.cz/-výuka

Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)
Sylabus -

1. Koncepce klinické biochemie, vzdělávání, licence a akreditace

2. Workflow v klinické laboratoři

3. Validace a srovnávání lab.metod; vnitrolaboratorní a mezilaboratorní kontrola

4. Preanalytické aspekty v klinické biochemii

5. Vzácné analýzy

6. Informační systémy v medicíně

7. Informatika a vědecká dokumentace

8. Laboratorní vyšetřovací metody v hematologii

9. Koncepce a praxe transfuzní služby

10. Význam histologie v diagnostice

11. Příprava histologických preparátů

12. Histologické vyhodnocení patologických nálezů

13. Laboratorní a funkční testy v gastroenterologii; vyšetření mozkomíšního moku

14. Molekulárně-genetické vyšetřovací metody

Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)
Vstupní požadavky

Výuka probíhá vždy v úterý od 13,00-14,30 v seminární místnosti Ústavu Lékařské Biochemie a Laboratorní Diagnostiky (ÚLBLD)1.LF UK,Kateřinská 32, Praha 2,přízemí, č.dv.1.090 (vpravo za studijním odd.)

První den výuky: 19.9.2017

Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)
Studijní prerekvizity -

Pathobiochemie I, Pathobiochemie II, Stanovení analytů v medicíně, Laboratoř stanovení analytů v medicíně

Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Ústní zkouška

Poslední úprava: Hochel Igor (31.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha