PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Bioléčiva - M320021
Anglický název: Biopharmaceuticals
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Fusek Martin prof. Ing. CSc.
Benešová Eva Ing. Ph.D.
Záměnnost : N320067
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)
Předmět bioléčiva je věnován základnímu seznámení studentů s tímto dynamicky se rozvíjejícím oborem farmaceutického průmyslu. Studenti se seznámí ve zkrácené formě s hlavními léčivy vyráběnými klasickými biotechnologickými procesy (antibiotika, alkaloidy apod.) a poté s léčivy, které jsou připravovány rekombinantními technologiemi. V obecné části je pozornost věnována především odlišnosti výrob malých molekul a proteinů, poté se probírají jednotlivé typy léčiv, jejich indikace a funkce v organismu a v patologii.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)

Studenti budou umět :

  • základní postupy výroby rekombinantních léčiv
  • základní analytické postupy
  • hlavní typy indikací a patologií, kde se biologická léčiva uplatňují
  • hlavní představitele = konkrétní léky
Literatura -
Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)

Benešová E., Fusek M., Hubálková P., Bioléčiva VŠCHT Praha, 2016, 9788070809556

Z:Fusek M., Káš J., Ruml T., Bioléčiva � VŠCHT Praha, 2008, 9788070806784

D:Fusek M., Vitek L, Blahos J., Hajdúch M., Ruml T., Biologická léčiva - teoretické základy a klinická praxe, GRADA, 2012, 9788024737270

Studijní opory -
Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)

www.sciencedirect.com

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

1. Co je biofarmacie, historie a obsah předmětu

2. Biomakromolekuly-hledisko strukturní, posttranslační modifikace

3. Biomakromolekuly-hledisko funkční

4. Analýza biomakromolekul-metodiky

5. Produkční organismy a biologie buňky

6. Metody fermentace-tkáňové kultury, genetické modifikace

7. Izolační postupy-metodiky

8. Přehled hlavních léčiv-monoklonální protilátky

9. Přehled hlavních léčiv-náhrady proteinů a enzymů

10. Náhrady proteinů a enzymů

11. Přehled hlavních léčiv-vakcíny

12. Přehled hlavních léčiv-regulace exprese a budoucí trendy

13. Bezpečnost biofarmak a kontrola jakosti

14. Komerční aspekty-přehled hlavních výrobců a prodejů.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (13.02.2018)

Biochemie

Molekulová genetika

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Fusek Martin prof. Ing. CSc. (15.01.2018)

Student musí úspěšně absolvovat závěrečný test a poté absolvovat úspěšně ústní zkoušku.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha