PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Eukaryotní mikrobiologie - M320052
Anglický název: Eukaryotic Microbiology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Leonhardt Tereza Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: Leonhardt Tereza Ing. Ph.D. (19.11.2021)
Kurz Eukaryotní mikrobiologie navazuje na přednášky z Biologie, Mikrobiologie, Biochemie a Molekulární biologie a má za cíl prohloubit znalosti studentů o biologii protozoí, řas, hub a lišejníků, kteréžto jsou opomíjenými, ale z ekologického i biotechnologického hlediska velmi důležitými a zajímavými skupinami eukaryot. Důraz bude kladen na základní utřídění taxonomického obrazu této rozsáhlé skupiny eukaryot, fylogenetický vývoj, význam v přírodě i pro člověka z nepříznivých i příznivých hledisek. V závěru kurzu se studenti seznámí s tématem přispívání na Wikipedii.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Leonhardt Tereza Ing. Ph.D. (19.11.2021)

Studenti budou umět:

taxonomicky zařadit eukaryotní organismy a navrhnout strategii na určení jejich fylogenetického zařazení,

popsat a vysvětlit recentní teorie vzniku eukaryotních buněk,

navrhnout využití hub a řas v biotechnologických aplikacích,

posoudit výhody a nevýhody využití hub a řas v bioremediačních technologiích,

vytvořit článek na Wikipedii.

Literatura
Poslední úprava: Leonhardt Tereza Ing. Ph.D. (19.11.2021)

Deacon, J.W.: Fungal Biology, 4th Edition, Blackwell Publishing, 2013, 9781405130660

Graham, L.E., Graham, J.M., Wilcox, L.W., Cook, M.E.: Algae (Third Edition), LJLM Press, 2016, 9780986393532.

Esteban, G.F., Fenchel, T.M.: Ecology of Protozoa (Second Edition), Springer, 2020, 9783030599782

Studijní opory
Poslední úprava: Leonhardt Tereza Ing. Ph.D. (19.11.2021)

Přednášky v elektronické podobě zveřejněné na e-learning.vscht.cz

Metody výuky
Poslední úprava: Leonhardt Tereza Ing. Ph.D. (19.11.2021)

Výuka probíhá formou přednášek, samostudia v aplikaci e-learning a workshopu (Wikipedia).

Sylabus
Poslední úprava: Leonhardt Tereza Ing. Ph.D. (19.11.2021)

1. Taxonomie eukaryot, fylogenetika

2. Vznik eukaryot

3. Protozoa – nepřítel i kamarád

4. Houby jako parazité živočichů, hmyzu a rostlin a jejich využití v biotechnologiích

5. Saprofyté a jejich význam v koloběhu prvků v přírodě

6. Mykorhizní houby – nepostradatelní souputníci rostlin

7. Řasy a jejich využití v biotechnologiích

8. Lišejníky – víc než houba a řasa

9. Saprofyté a jejich význam v koloběhu prvků v přírodě

10. Mykorhizní houby – nepostradatelní souputníci rostlin

11. Práce s informačními zdroji na Wikipedii

12. Vlastní tvůrčí činnost na Wikipedii

13. Prezentace článku na Wikipedii

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Leonhardt Tereza Ing. Ph.D. (19.11.2021)

Biologie, Mikrobiologie, Biochemie, Molekulární biologie

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Leonhardt Tereza Ing. Ph.D. (19.11.2021)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou v aplikaci e-learning. Součástí hodnocení je také publikace vlastního článku na české Wikipedii.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha