PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob - M321001
Anglický název: Food and Biochemical Process Engineering
Zajišťuje: Ústav sacharidů a cereálií (321)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Bubník Zdeněk prof. Ing. CSc.
Henke Svatopluk Ing. Ph.D.
Záměnnost : AM321001, N321003
Je záměnnost pro: AM321001
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět tvoří základní přípravu potravinářských technologů pro aplikaci inženýrského základu při řízení a kontrole potravinářských a biotechnologických výrob. Navazuje na předcházející obecné předměty chemického inženýrství a fyzikální chemie a rozšiřuje je v oblastech, jež jsou charakteristické pro potravinářské výroby a biotechnologie. Předmět dává podklady nejen pro studium vlastních technologií, ale např. pro balení a skladování potravin a pro studium změn nutričních hodnot během zpracování potravinářských surovin. Zvláštní důraz je kladen na nové a perspektivní procesy a trendy, jež jsou zaváděny do potravinářských technologií.
Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Řídit a kontrolovat potravinářské procesy z pohledu energetické spotřeby, vlivu na životní prostředí, minimalizace zásahu do suroviny, minimalizace ovlivnění nutriční hodnoty výrobku při zpracování

Nalézt vhodné řešení pro vyšší zhodnocení surovin, tj výběr separačních a izolačních procesů, pro získání biologicky a nutričně cenných látek ze surovin a meziproduktů potravinářských výrob

Umět zhodnotit a vybrat vhodný technologický proces či postup pro úpravu nebo získávání látky s požadovanými biologickými účinky, navrnout a vypočítat vhodné podmínky pro následné skladovací a distribuční procesy

Základní znalost a přehled moderních a perspektivních procesů v potravinářských a biotechnologických výrobách.

Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Literatura -

Z: Kadlec P. a kol.: Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob. KEY Publishing, Ostrava 2012. ISBN 978-80-7418-086-6

D: Palatý Z. a kol: Membránové procesy. VŠCHT, Praha 2012. ISBN 978-80-7080-808-5

Poslední úprava: Kubová Petra (18.09.2019)
Studijní opory -

Odborné články z databází: SciFinder, Chemical Abstracts, Food, Science and Technology Abstracts

Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)
Metody výuky

Výuka je prováděna formou přednášek (celkem 28 hodin) a cvičení (14 hodin).

Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních, předmět je zakončen písemnou zkoušku.

Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)
Sylabus -

1. Sdílení hmoty, extrakce, difúzní pochody

2. Krystalizace, nukleace a srážení

3. Distribuce částic, granulometrická analýza

4. Sdílení tepla, neustálené sdílení tepla

5. Záhřev, chlazení, odpařování, zmrazování, fluidní procesy

6. Termofyzikální vlastnosti potravin a surovin

7. Separace, membránové procesy, elektrodialýza

8. Separace na ionexech a gelech, chromatografická separace

9. Reologie, základní typy reologického chování, ideální Reometrie

10. Metody a měření reologických vlastností látky

11. Reologické chování reálných látek, reologie nenewtonských medií

12. Desintegrace pevných hmot, mletí, drcení

13. Sedimentace, disperzní soustavy

14. Odstřeďování, aplikace v potravinářském průmyslu

Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Studijní prerekvizity -
  • --
Poslední úprava: Kubová Petra (04.02.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Předmět je zakončen zkoušku. Zkouška má písemnou formu zahrnující látku z přednášek a cvičení.

Poslední úprava: Kubová Petra (19.07.2022)
 
VŠCHT Praha