PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Technologický projekt - M352007
Anglický název: Technological Project
Zajišťuje: Ústav mléka, tuků a kosmetiky (322)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Štětina Jiří doc. Ing. CSc.
Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D.
Pour Vladimír Ing. CSc.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N352015
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na praktické využití poznatků předmětů potravinářské chemie, technologie a procesů při řešení konkrétních modelových technologických úkolů. V rámci předmětu studenti absolvují formou laboratorních cvičení blokově celkem 6 technologických úloh, z nichž jsou 3 úlohy povinné a 3 úlohy jsou volitelné podle zaměření studentů. Úlohy zahrnují charakterizaci suroviny, sledování průběhu technologického procesu a hodnocení výrobku.
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Analyzovat složky potravin a potravinářských surovin různými metodami a technikami, jež se uplatňují v provozní praxi.

Provést a vyhodnotit technologický pokus zaměřený na sledování vlivu vlastností surovin nebo podmínek procesu zpracování na jakost výrobku.

Aplikovat znalosti předmětů potravinářských procesů, chemie a technologie při řešení konkrétních technologických úkolů.

Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)
Literatura -

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2012): Technologie potravin - Přehled tradičních potravinářských výrob. Key Publishing Ostrava, 565 stran, ISBN 978-80-7418-145-0

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2012): Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob. Key Publishing Ostrava, 494 stran, ISBN 978-80-7418-086-6.

D: Asadi M. (2007): Beet-Sugar Handbook. Willey-Interscience a John Willey and Sons, Inc., Publication. 866 stran. ISBN 0-471-76347-0.

D: Minifie B.W.(1999): Chocolate, Cocoa and Confectionery - Science and Technology, Aspen Publishers Inc., ISBN-0-8342-1301-X.

D: Bylund G. (1995):Dairy Processing Handbook. Tetra Pak Processing Systems AB Lund Sweden, 436 stran.ISBN 9163134276.

D: Bockisch M.(1998): Fats and Oils Handbook. AOCS Press Champaign Ill., 838 stran, ISBN 0-935315-82-9

D: Pipek,P.: Technologie masa I. 4.přepr. vydání, Kostelecké uzeniny. Praha 1995, 334 s. ISBN 890-7080-174-3.

D: Pipek,P.: Technologie masa II. 1.ed. Karmelitánské nakladatelství, Praha, 1998, 360 s. ISBN 80-7192-283-8.

D: Be-Miller J., Whistler R.(2009): Starch - Chemistry and Technology, Academic Press, 880 stran, ISBN 978-0-12-746275-2

D: Somogyi L.P., Ramaswamy H.S. , Hui Y.H.(1996): Processing Fruits: Science and Technology, Volume 1, Biology principles and applications, Technomic, ISBN1-56676-362-2.

D: Somogyi L.P., Ramaswamy H.S. , Hui Y.H.(1996): Processing Fruits: Science and Technology, Volume 2, Major processed products, Technomic, 1996, ISBN 1-56676-383-5.

D: Smith D.S., Cash J.N., Nip W.-K., Hui Y.H.(1997): Processing Vegetables: Science and Technology, Technomic, ISBN 1-56676-507-2.

Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)
Studijní opory -

E-learning

Poslední úprava: Štětina Jiří (01.02.2018)
Sylabus -

1. Izolace složek potravin membránovými procesy.

2. Kontinuální pasterace a sterilace tekutých výrobků.

3. Měření termopasteračního a termosterilačního režimu u potravin v obalu.

4. Příprava fondánových cukrovinek a jejich analýza.

5. Provozní zkouška hodnocení kvality mouky, těsta a pekařských výrobků.

6. Výroba extrudovaných cereálních potravin

7. Výroba čerstvých sýrů. Výroba jogurtu

8. Lisování rostlinného oleje.

9. Příprava a analýza margarínové emulze.

10. Příprava a analýza kosmetického výrobku nebo tekutého detergentu.

11. Výroba sušených a mražených potravin. Výroba ovocných pomazánek

12. Výroba minimálně opracované zeleniny a ovoce

13. Identifikace falšování výrobků z ovoce a zeleniny

14. Výroba masných výrobků

Poslední úprava: Štětina Jiří (01.02.2018)
Studijní prerekvizity -

N321003 Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob

N324028 Principy úchovy potravin

N352013 Technologie potravin oboru I

N352014 Laboratoř oboru

Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 3 84
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha