PředmětyPředměty(verze: 913)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Laboratoř radioanalytických metod - M402041
Anglický název: Laboratory of radioanalytical methods
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Člupek Martin Ing. Ph.D.
Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Specializační laboratoř
Korekvizity : M402008
Anotace
Poslední úprava: Člupek Martin Ing. Ph.D. (05.02.2018)
Laboratorní cvičení seznámí studenty s metodikami a technikami používanými v praxi. Jsou v nich aplikovány různé analytické metody a způsoby detekce ionizujícího záření, včetně terénního in-situ měření radonu v podzemní vodě v prostorách Meziuniverzitní podzemní laboratoře Josef.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (31.01.2018)

Studenti budou umět používat základní přístroje pro měření radioaktivity.

Literatura
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (31.01.2018)

Návody pro konkrétní úlohy budou studentům poskytnuty včas před samotnou prací.

Sylabus -
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (31.01.2018)

Náplní těchto laboratoří jsou tyto práce:

1. Stanovení radonu in situ ve vzorcích podzemní vody ze šachty Josef.

2. Gama spektrometrie hornin a minerálů z šachty Josef a z jiných lokalit.

3. Stanovení beta aktivity scintilačním detektorem a kapalinovým scintilačním spektrometrem.

4. Studium sorpčního chování radionuklidů na přírodních materiálech.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (31.01.2018)

M402008

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha