PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Laboratoř separačních metod - M402042
Anglický název: Laboratory of separation methods
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sýkora David doc. Dr. RNDr.
Korekvizity : M402002
Anotace -
Poslední úprava: Sýkora David doc. Dr. RNDr. (26.02.2018)
Studenti budou pracovat na úlohach v následujících oblastech: LC Kapalinová chromatografie, GC Plynová chromatografie, CE Kapilární elektroforéza, ITP Izotachoforéza.
Literatura -
Poslední úprava: Sýkora David doc. Dr. RNDr. (26.02.2018)

High Performance Capillary Electrophoresis - firemní příručka, D.N. Heiger, Hewlett-Packard, 1992.

Basic Gas Chromatography - kniha, H.M. McNair and J.M. Miller, Wiley, 2009, ISBN: 978-0-470-43954-8.

Practical High-Performance Liquid Chromatography - kniha, V.R. Meyer, Wiley, 2010, ISBN:978-0-470-68218-0.

Sylabus -
Poslední úprava: Sýkora David doc. Dr. RNDr. (26.02.2018)

1. Kapilární elektroforéza.

2. Kapiární izotachoforéza.

3. Kapalinová chromatografie.

4. Plynová chromatografie.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha