PředmětyPředměty(verze: 913)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Semestrální práce - forenzní chemie - M402048
Anglický název: Semestral project - forensic chemistry
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Vyhnálek Oldřich Ing. CSc.
Škeříková Veronika Ing. Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (26.01.2018)
Předmět zahrnuje ukázky kriminalistických a forenzních postupů počínaje ohledáním místa činu a zajištěním stop, dále přípravou vzorků pro chemické analýzy až po zpracování výsledků. Semináře pracují s podrobnými příklady, např. při rozboru zajištěného konopí, pervitinu, výbušnin, pachových stop a dalších.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Absolvent získá znalosti o technikách zajišťování stop a o práci znaleckých ústavů v oblasti analytické chemie.

Literatura
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

INNES Brian, Vědci proti zločinu (svět moderní forenzní vědy), Praha 2010, Naše vojsko, ISBN 978-80-206-1105-5

KONRÁD Zdeněk a kol., Kriminalistika – Teorie, metodologie a metody kriminalistické techniky, Plzeň 2014, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 318 s., ISBN 978-80-7380-535-7

PORADA Viktor, STRAUS Jiří, Kriminalistické stopy, Plzeň 2012, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,506 s., ISBN 978-80-7380-396-4

MATYAS, R, PACHMAN, J.: Primary explosives, Berlin 2013, Springer

PRADA, P.A.; CURRAN, A.M.; FURTON, K.G.: Human Scent Evidence. CRC Press, Boca Raton (2015).

Sylabus
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.02.2018)

1. Zvláštnosti ohledání místa činu většího rozsahu, úloha experta; Zajištění stop k expertize a jejich dokumentace

2.-5. Konopí a Pervitin; Zajištění stop v pěstírně konopí (model, video); Zajištění stop ve varně Pervitinu (model, zařízení); Screening pomocí TLC, výběr vzorků pro kvalitativní a kvantitativní analýzu; Identifikace látek ve stopách; Kvantitativní analýza, chemometrika; Zpracování znaleckého posudku – náležitosti, otázky

6.-7. Molekulová spektroskopie ve forenzní analýze; Volba vhodného námětu (konzultovat s RNDr. Svobodou KÚP)

8.-10. Detekce (monitoring) výbušnin v terénu a jejich identifikace; Využití mobilního GCMS a Ramanova spektrometru k terénnímu monitoringu

11.-13. Analýza lidského kožního pachu; Metody odběru; Individuální a skupinová identifikace

14. DNA analýza; Možnosti genových analýz; Metodika

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0,1 2
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0,9 26
Účast na seminářích 2 56
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha