PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Semestrální projekt II - M409005
Anglický název: Semestral Project II
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šoóš Miroslav prof. Ing. Ph.D.
Lindner Jiří Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : AM409005, N409039
Je záměnnost pro: AM409005
Anotace -
V Semestrálním projektu CHIBIO II obvykle studenti pokračují v práci na tématu vybraném v Semestrálním projektu CHIBIO I, případně lze téma změnit po konzultaci s vedoucím nově vybrané práce. Cílem je rutinní zvládnutí dílčích úkolů při řešení konkrétního projektu, postupný přechod k samostatné tvůrčí práci a prezentace získaných poznatků odborné veřejnosti.
Poslední úprava: Hladíková Jana (15.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • spolupracovat v rámci týmu na řešení vybraného výzkumného projektu
  • individuálně řešit dílčí úkoly
  • třídit, analyzovat a prezentovat získaná data / výsledky

Poslední úprava: Hladíková Jana (15.01.2018)
Literatura -

Individuální dle zaměření projektu.

Poslední úprava: Hladíková Jana (15.01.2018)
Studijní opory -

Individuální dle zaměření projektu.

Poslední úprava: Hladíková Jana (15.01.2018)
Sylabus -

1.-14. Spolupráce na řešení konkrétního projektu ve výzkumných laboratořích na ÚCHI.

Poslední úprava: Hladíková Jana (15.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Chemické inženýrství I

Poslední úprava: Hladíková Jana (15.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha