PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Procesní aparáty a zařízení - M409017
Anglický název: Chemical Process Equipment
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Záměnnost : N409068
Anotace -
Předmět je zaměřen na seznámení studentů s vybranými typy aparátů a zařízení vyskytujících se v chemickém a příbuzném průmyslu. Jedná se o prakticky zaměřený předmět zabývající se základním konstrukčním provedením, provozováním a údržbou aparátů a zařízení. Studentům budou prezentovány principiální schémata a uspořádání aparátů a zařízení doplněné vždy o konkrétní příklady jejich konstrukčního provedení ve formě výkresové a technické dokumentace včetně ukázek z průmyslových instalací. Předmět navazuje na teoretické základy získané v předmětu Chemické inženýrství.
Poslední úprava: Cibulková Jana (25.08.2022)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se ve strojnických a technologických výkresech.

Znát funkce a konstrukce chemicko-inženýrských aparátů.

Provést základní konstrukční výpočet chemicko-inženýrských aparátů.

Poslední úprava: Cibulková Jana (25.08.2022)
Literatura -

Z: Couper J.R,Penney W.R.,Fair J.R., Stanley M. Walas S.M., Chemical Process Equipment,Elsevier Inc.,2009,ISBN 9780123725066.

RICHARDSON, J. F., HARKER, J. H.: Chemical Engineering. Vol. 1+2, Elsevier Butterworth Heinemann, 2002.

TARLETON, S.: Solid/liquid separation: Equipment Selection and Process Design. Elsevier Butterworth Heinemann, 2007.

RIEGER F., NOVÁK V., JIROUT T.: Hydromechanické procesy I, II. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005 (2007). 209 s., 167 s.

Šesták, J. Žitný, R.: Tepelné pochody II, vydavatelství ČVUT, 1997.

Poslední úprava: Cibulková Jana (25.08.2022)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/uchi/

Poslední úprava: Cibulková Jana (25.08.2022)
Metody výuky

Předmět je vyučován externími pracovníky z Fakulty strojní ČVUT Praha, odborným garantem je prof. Jirout.

Poslední úprava: Cibulková Jana (25.08.2022)
Sylabus -

1. Základní konstrukční prvky aparátů a zařízení v chemickém průmyslu. Technologičnost konstrukce zařízení s ohledem na jejich provoz a údržbu.

2. Části a mechanismy strojů.

3.Potrubí, potrubní sítě a armatury.

4. Doprava tekutin – čerpadla a kompresory.

5. Filtry.

6. Usazováky a zařízení pro hydraulické třídění a rozdružování.

7. Zařízení pro dělení směsí v odstředivém poli – usazovací a filtrační odstředivky.

8. Zařízení pro dělení směsí v odstředivém poli – vírové odlučovače.

9. Mechanicky míchané reaktory a zásobníky.

10. Výměníky tepla – návrhové a kontrolní výpočty.

11. Výměníky tepla – klasifikace a provedení.

12. Odparky a krystalizátory.

13. Sušárny.

14. Kolonové aparáty.

Poslední úprava: Cibulková Jana (25.08.2022)
Studijní prerekvizity -

Chemické inženýrství I, Chemické inženýrství II

Poslední úprava: Cibulková Jana (25.08.2022)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha