PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Systémy řízení lidí - M501006
Anglický název: HR Management Systems
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D.
Je záměnnost pro: AM501006
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.02.2022)
Předmět se zabývá okruhy témat z řízení lidských zdrojů, které jsou nadstavbou nad základními pojmy a vztahy. Jde o témata, jaká jsou buď diskutována na akademické půdě a mezi praktiky, nebo patří k moderním trendům v řízení organizací. Zahrnuje HR business partnering, personální/HR praktiky uplatňované pro stabilizaci zaměstnanců a pracovní motivaci, pobídkové mzdové formy, řízení diverzity lidských zdrojů, vztahy s odbory, trendy v BOZP a mezinárodní řízení lidských zdrojů.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.02.2022)

Studenti budou umět:

analyzovat přínosy a stinné stránky praktik používaných při řízení lidských zdrojů,

orientovat se v trendech při řízení lidí v organizacích

zpracovat odborný projekt a prezentovat jeho výsledky

Literatura
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (16.05.2022)

Z: Dvořáková, Z. a kol. (2012). Řízení lidských zdrojů. Praha: C.H.Beck. 592 s.

Z: Human Resource Management (2016). University of Minnesota Libraries Publishing, 459 p. https://open.lib.umn.edu/humanresourcemanagement/

Z: Prezentace přednášek (e-learning.vscht.cz)

Z: Případové studie a další studijní materiály (e-learning.vscht.cz)

D: ARMSTRONG, M. (2020). Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice (anglicky). Kogan Page.

nebo

D: ARMSTRONG, M. TAYLOR, S. (2015). Řízení lidských zdrojů: Moderní pojetí a postupy, 13. vydání.

nebo

D: ARMSTRONG, M. TAYLOR, S. (2014). Armstrong´s Handbook of Human Resource Management Practice. 13ed. KoganPage, 440 p. https://www.academia.edu/32280546/ARMSTRONGS_HANDBOOK_OF_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT_PRACTICE_i

D: DESSLER, G. (2012). Human Resource Management. 10ed. 753 p. https://www.pdfdrive.com/human-resource-management-10e-gary-dessler-d18780382.html

D: ULRICH, D., KRYSCYNSKI, D., BROCKBAND, W. and ULRICH, M. (2017). Victory through Organization. Why the War for Talent Is Failing Your Company and What You Can Do About It. McGrawHill Education. 293 p.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: DVORAKBZ (08.02.2021)

Zápočet: Týmová seminární práce a její prezentace (tým 2-3 studentů), téma a obsah seminární práce - viz Sylabus v e-learning.vscht.cz

Sylabus
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (09.02.2023)

1. Trh práce, stárnutí populace a migrace

2. HR business partnering

3. Employer branding

4. Stabilizace zaměstnanců

5. Talent management a řízení kariéry

6. Pobídkové formy mzdy

7. Mzdové průzkumy. Diferenciace mezd

8. Kolektivní pracovní vztahy

9. Řízení diverzity lidských zdrojů

10. Toxická organizace a kvalita pracovního života

11. Mezinárodní řízení lidských zdrojů

12. Mezinárodní řízení lidských zdrojů

13. Trendy v BOZP

14. Trendy v řízení lidských zdrojů

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (31.01.2023)

Zápočet: Týmová seminární práce a její prezentace (tým 2-3 studentů).

Ústní zkouška.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 26
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha