PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Repetitorium chemie - M832022
Anglický název: Chemistry Refresher Course
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Cílem předmětu je zopakovat obtížnější partie zejména středoškolské chemie a upozornit na mezioborové vztahy. Cvičení je interaktivní, studenti mohou do určité míry sami vytipovat tematické celky, které budou v rámci cvičení zopakovány. Studenti budou seznámeni s nejběžnějšími obsahovými omyly ve výuce. V rámci předmětu budou formou studentských referátů představeny novinky z oblasti chemie (nejnovější objevy, Nobelovy ceny apod.).
Poslední úprava: Kubová Petra (06.01.2020)
Literatura

Z: VACÍK, Jiří a kol. Přehled středoškolské chemie. Praha: SPN, 1999. ISBN 80-85937-08-5.

Z: HOUSECROFT, Catherine E. a A. G. SHARPE. Anorganická chemie. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. ISBN 978-80-7080-872-6.

Z: MCMURRY, John. Organická chemie. Přeložil Jan BUDKA, přeložil Radek CIBULKA, přeložil Dalimil DVOŘÁK, přeložil Jaroslav KVÍČALA, přeložil Pavel LHOTÁK, přeložil Jiří SVOBODA. Brno: Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2015. Překlady vysokoškolských učebnic. ISBN 978-80-7080-930-3.

Z: ATKINS, P. W. a Julio DE PAULA. Fyzikální chemie. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2013. ISBN 978-80-7080-830-6.

Z: SKOOG DOUGLAS A., WEST DONALD M., HOLLER F. J, CROUCH STANLEY R. Analytická chemie. Praha: Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018. ISBN 978-80-7592-043-0.

Z: KODÍČEK, Milan, Olga VALENTOVÁ a Radovan HYNEK. Biochemie: chemický pohled na biologický svět. 2. přepracované vydání. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018. ISBN 978-80-7592-013-3.

D: KOŁOS, Włodzimierz. Základy kvantové chemie vyložené bez použití matematiky. Praha: Academia, 1987. ISBN: 21-024-87.

D: KOTZ, John C. Chemistry & chemical reactivity. 9th ed. Stamford: Cengage Learning, c2015. ISBN 978-1133949640.

D: BÁRTA, Milan. Chemické prvky kolem nás: [pro úspěšný start studia chemie]. Ilustroval Tomáš PROFANT. Brno: Edika, 2012. ISBN 978-80-266-0097-8.

D: HARRIS, Daniel C. a Charles A. LUCY. Quantitative chemical analysis. Ninth edition. New York: W.H. Freeman & Company, [2016]. ISBN 9781464135385.

D: RAYNER-CANHAM, Geoffrey a Tina OVERTON. Descriptive inorganic chemistry. Sixth edition. New York: W.H. Freeman and Company, a Macmillan Higher Education Company, [2014]. ISBN 978-1464125577.

D: LEHNINGER, Albert L., David L. NELSON a Michael M. COX. Lehninger principles of biochemistry. 6th ed. New York: W.H. Freeman, c2013. ISBN 978-1429234146.

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (22.04.2022)
Sylabus

1. Úvodní seminář - obsahové omyly při výuce chemie, vytipování obtížných oblastí

2. Struktura atomu a periodický systém

3. Chemická vazba a struktura molekul

4. Chemický děj, rovnováha

5. Základní pojmy z termodynamiky

6. Základní pojmy z kinetiky

7. Aktuality z oblasti chemie (studentské referáty)

8. Chemie prvků hlavních skupin

9. Chemie přechodných kovů

10. Struktura a vlastnosti organických sloučeniny

11. Reakce organických sloučenin

12. Základní pojmy z biochemie

13. Chemie a ochrana životního prostředí

14. Aktuality z oblasti chemie (studentské referáty)

Poslední úprava: Kubová Petra (06.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Aktivní účast na výuce. Příprava a přednesení studentského referátu. Úspěšné absolvování závěrečného testu.

Poslední úprava: Holzhauser Petr (07.01.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 0.3 8
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.7 20
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha