PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
M-learning - M832023
Anglický název: M-Learning
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Svododa Petr Ing. Bc. Ph.D., ING.PAED.IGIP
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (11.02.2020)
Cílem předmětu je naučit studující využívat potenciál m-learningu pro řízení vyučovacího procesu.
Literatura
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (16.02.2020)

ZÁKLADNÍ literatura

Svoboda, P. M-learning (elektronická studijní opora je k dispozici na Moodle).

Svoboda, P. Digitální kompetence a digitální technologie v současné škole. Media4u Magazine. 2018, 15(1), 22-27. ISSN 1214-9187.

Svoboda, P., Andres, P. Nové technologie ve výuce. Media4u Magazine.2017, 17(1) s. 35–40. ISSN 1214-9187.

Svoboda, P. M-learning – Use of Mobile Technologies in Teaching. Littera Scripta VŠTE. 2016, 9(3), 96-109. ISSN 1805-9112.

Svoboda, P. Podpora cloudových řešení pro oborové didaktiky, on-line nástroje pro komunikaci a sdílení

námětů, inspirací. [Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web)] NIDV, 2015.

DOPORUČENÁ literatura

Svoboda, P. Digital Technology as a Significant Support for the Teaching Process. In: AHRAM, T. et al., eds. Human Interaction and Emerging Technologies. Cham: Springer, 2019. s. 383-389. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-030-25628-9.

Straková, J. Moderní vyučování. [online]. [20018] [cit. 2018-02-02]. Dostupný z WWW: .

Gartner.com. Leading in a Digital World. [online]. [2015] [cit. 2015-12-6]. Dostupný z WWW: .

Innovating pedagogy 2013–2020. Open Univerzity inovation report. [online]. [2020] [cit. 2020-15-1]. Dostupné z www .

Sylabus
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (11.02.2020)

1. Úvod do problematiky moderní výuky

2. Materiální didaktické prostředky – historie a současnost

3. M-learning

4. Mobilní zařízení

5. M-technologie ve výuce

6. Praktické multimediální ukázky využívání mobilních zařízení ve výuce

7. Aplikační software

8. Práce s mobilním zařízením, praktická aplikace aktivit ve výuce

9. Klíčové jevy v problematice m-technologií a výzkum v této oblasti

10. Třífázový model procesu učení E-U-R v aplikaci na digitální technologie

11. Modelové scénáře aktivit pedagoga s využitím m-learningu

12. Vybrané scénáře vyučovacích hodin s využitím m-learningu

13. Příprava na výuku a realizace připravené hodiny, hodnocení hodiny

14. Závěrečný test

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (11.02.2020)

Zpracování seminární práce, závěrečný test.

 
VŠCHT Praha