PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Laboratorní projekt II - N101023
Anglický název: Laboratory project II
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:8
E-Kredity: zimní s.:8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M150007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D. (13.02.2018)
Cílem Laboratorního projektu II je aktivní účast studenta na konkrétním vědecko-výzkumném projektu ústavu. Studenti mohou vycházet z rešeršní práce zpracované v rámci Laboratorního projektu I. Hlavní náplní je samostatná experimentální práce zadaná školitelem diplomové práce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Studenti budou umět:

  • využít závěrů konkrétní literární rešerše
  • provádět samostatně experimenty a vést o nich laboratorní záznamy
  • konzultovat průběh práce se členy daného vědecko-výzkumného týmu

Literatura -
Poslední úprava: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Literatura doporučená konkrétním školitelem vhodná pro dané téma.

On-line databáze typu Web of Knowledge, Scopus, Reaxys atp.

Studijní opory -
Poslední úprava: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D. (13.02.2018)

https://uach.vscht.cz/vyzkum

Sylabus -
Poslední úprava: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Celosemestrální experimentální projekt ústící ve vypracování diplomové práce v následném semestru.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Laboratorní projekt I, Laboratoř oboru, Laboratoř oboru Chemie a technologie materiálů

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 2 56
Práce na individuálním projektu 6 168
8 / 8 224 / 224
 
VŠCHT Praha