PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratorní projekt I - N105022
Anglický název: Laboratory Project I
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D.
Zlámal Martin Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (16.11.2012)
Náplň předmětu tvoří individuální výzkumný projekt zakončený písemnou zprávou. Cílem projektu je rozvíjet samostatné tvůrčí myšlení studenta. Vedle práce v laboratořích je zpravidla vypracována i literární rešerše na zadané téma.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (16.11.2012)

Student bude umět:

  • zpracovat literární rešerši na zadané téma
  • provést zadané experimentální práce
  • analyzovat získaná data
  • sepsat zprávu o provedených pracích

Literatura -
Poslední úprava: ROZ105 (16.03.2009)

dle literární rešerše a pokynů vedoucího

Studijní opory -
Poslední úprava: ROZ105 (10.12.2012)

Studijní materiály jsou k dispozici individuálně u školitele práce.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: ROZ105 (16.03.2009)

Na závěr semestru odevzdá student písemnou zprávu. Hodnocení provádí vedoucí projektu.

Sylabus -
Poslední úprava: ROZ105 (16.03.2009)

Program laboratorních prací je určen na začátku semestru každému studentovi individuálně jeho vedoucím.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (15.11.2012)

Laboratoř anorganické chemie I, Laboratoř fyzikální chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 70

 
VŠCHT Praha