PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Exkurze - N105070
Anglický název: Excursions
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D.
Záměnnost : N963005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (16.11.2012)
V rámci exkurze posluchači navštíví vybrané chemické provozy charakteristické pro anorganickou technologii.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (07.06.2013)

Studenti budou umět:

  • Charakterizovat navštívené technologie
  • Definovat základní aparáty a operace v těchto technologiích využívané
  • Shrnout teoretické základy navštívených technologií
Literatura -
Poslední úprava: ROZ105 (10.12.2012)

Z: Büchner W. a kol.: Průmyslová anorganická chemie, SNTL Praha, ISBN 80-03-00638-4

D: Moulijn J.A., Makkee M., Van Diepen A.: Chemical Process Technology, John Wiley, 2001, ISBN: 0-471-63062-4

Studijní opory -
Poslední úprava: ROZ105 (10.12.2012)

Nejlepší dostupné techniky dokumenty BREF: http://www.ippc.cz/obsah/viewtopic.php?t=39

Sylabus -
Poslední úprava: ROZ105 (10.12.2012)

1. Výroba kyseliny sírové

2. Výroba kyseliny dusičné

3. Výroba vybraného typu hnojiv nebo jiných anorganických solí

4. Vybraná elektrochemická výroba

5. Zpracování odpadních vod

6. Ekologické aspekty anorganických výrob

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: ROZ105 (10.12.2012)

Úvod do chemických technologií, Chemické inženýrství I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 100

 
VŠCHT Praha