PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Odborná praxe - N105080
Anglický název: Specialised Practice
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D.
Záměnnost : N963003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: ROZ105 (19.11.2012)
V průběhu odborné praxe získá student praktické zkušenosti s řízením a provozem chemických technologií, s kontrolou kvality výroby a s kontrolou dodržování legislativních pravidel ochrany životního prostředí. Místo vykonání praxe je voleno s ohledem na zaměření odborné výchovy posluchače.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (15.07.2013)

Studenti budou umět:

  • zorientovat se v průmyslové praxi
  • analyzovat zvolený technologický systém a identifikovat významné parametry jednotlivých procesů
  • zapojit se do pracovního kolektivu
Literatura -
Poslední úprava: ROZ105 (10.12.2012)

Z: Büchner W. a kol.: Průmyslová anorganická chemie, SNTL Praha, ISBN 80-03-00638-4

D: Moulijn J.A., Makkee M., Van Diepen A.: Chemical Process Technology, John Wiley, 2001, ISBN: 0-471-63062-4

Studijní opory -
Poslední úprava: ROZ105 (10.12.2012)

Nejlepší dostupné techniky dokumenty BREF: http://www.ippc.cz/obsah/viewtopic.php?t=39

Sylabus -
Poslední úprava: ROZ105 (10.12.2012)

Student se podrobně seznámí s výrobní problematikou provozu nebo činností výzkumné instituce, kde svou odbornou praxi absolvuje. Podle pokynů zodpovědného pracovníka se aktivně zapojí do činnosti daného subjektu. Zpracuje a obhájí závěrečnou zprávu o absolvované praxi.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: ROZ105 (10.12.2012)

Úvod do chemických technologií, Chemické inženýrství I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1,7 47
Obhajoba individuálního projektu 0,1 3
Práce na individuálním projektu 0,2 6
2 / 3 56 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Obhajoba individuálního projektu 30

 
VŠCHT Praha