PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Povlaky kovů - N106015
Anglický název: Metallic Coatings
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Bystrianský Jaroslav doc. Ing. CSc.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Bystrianský Jaroslav doc. Ing. CSc. (19.11.2012)
Cílem absolvování předmětu je získání základních znalostí o principech a technologických postupech zpracování povrchu jako nejčastěji používané metody zlepšení užitných vlastností kovových materiálů a jejich protikorozní ochrany.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Bystrianský Jaroslav doc. Ing. CSc. (13.08.2013)

Studenti budou umět:

  • definovat základní vlastnosti povrchu kovových materiálů,
  • popsat nejběžnější technolohgie úpravy povrchu,
  • popsat užitné vlastnosti povrchu upravených kovových materiálů.
Literatura -
Poslední úprava: TAJ106 (16.08.2013)

R: Sedláček V.: Povrchy a povlaky kovů ČVUT Praha 1992.

R: Munger, C.G. Corrosion prevention by protective coatings, 2nd-Edition, NACE International: Houston, 1999, 1575900882.

R: Revie, W. R (ed). Uhlig`s Corrosion Handbook, J.Wiley&Sons, Inc.: NY, 2000, 047178494X.

R: Johnson, J.H., Kiepura, R.T., Humpries, D.A. (eds). Corrosion, ASM Handbook, Vol.13, ASM International: USA, 1992, 0871707055.

R: Shreir, L.L., Jarman, R.A., Burstein, G.T. Corrosion, 3rdEdition, Butterworth Heinemann, 1994, 0750610778.

A: Kreibich V.,Hoch J.: Koroze a technologie povrchových úprav, ČVUT Praha.

A: Tajchman P.: Přehled procesů a technologií povrchového inženýrství a uplatnění v hutní výrobě, Hutnické aktuality 1987.

A: Landrum, J.R.: Fundamentals of Designing for Corrosion Control: A Corrosion Aid for the Designer, NACE International: Houston, 1989. 0915567342

A: Trethewey, K.R., Chamberlain, J. Corrosion for science and engineering, Longman scientific &Technical: Singapore, 1995, 0582238692

A: Jones, D.A. Principles and prevention of corrosion, Prentice Hall: NJ, 1996, 0133599930.

Studijní opory -
Poslední úprava: Bystrianský Jaroslav doc. Ing. CSc. (13.08.2013)

Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (Coatings)

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/14356007

Shreir's Corrosion

http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780444527875

POVRCHY A JEJICH ÚPRAVY

http://tzs.kmm.zcu.cz/POUcelk.pdf

Sylabus -
Poslední úprava: Bystrianský Jaroslav doc. Ing. CSc. (16.11.2012)

1. Vlastnosti povrchových vrstev kovů, povrchové a korozní inženýrství.

2. Podpůrné technologické procesy, mechanické a chemické metody.

3. Plátování, žárové povlaky.

4. Termochemické zpracování. Vakuové procesy.

5. Laserové techniky.

6. Povlakování z elektrolytů - galavanické I.

7. Povlakování z elektrolytů - galvanické II.

8. Povlakování z elektrolytů - Autokatalytické pokovování.

9. Příprava a vlastnosti povlaků Zn,Cd, Sn,Al.

10.Příprava a vlastnosti povlaků Cu,Ni,Cr.

11.Anorganické nekovové povlaky.

12.Organické povlaky.

13.Organické povlaky- nátěry kovů.

14.Metody hodnocení užitných vlastností povlaků.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ106 (16.08.2013)

Koroze materiálů

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha