Uživatelské programy-restaurování - N106028
Anglický název: User Software for Restoration
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Průša Filip doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B148037
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na efektivní využití programů souboru Microsoft Office. Cílem je naučit studenta formálně kvalitně zpracovat, s využitím automatizačních prostředků, rozsáhlý textový dokument (např. restaurátorskou zprávu atd.) obsahující grafické informace, plně využívat tabulkový procesor a vytvořit smysluplnou prezentaci. Velký prostor je věnován technickému zpracování fotografií v prostředí programu Adobe Photoshop.
Poslední úprava: JOSKAL (16.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Zpracovat rozsáhlý textově-grafický dokument.

Řešit výpočetní problémy, se kterými se mohou v rámci praxe restaurátorů setkat.

Prezentovat výsledky práce.

Zpracovat digitální fotografii na vysoké technické úrovni.

Poslední úprava: Novák Pavel (23.07.2013)
Literatura -

Z: Pecinovský J., Office 2007 - podrobný průvodce, 9788024719627

Z: Willmore B.,Velká kniha k Adobe Photoshop CS2, 9788025115404

Poslední úprava: Novák Pavel (23.07.2013)
Studijní opory -

web.vscht.cz/joskal

web.vscht.cz/panovak

Poslední úprava: JOSKAL (16.11.2012)
Sylabus -

1. Úvod.

2. Word 1 - styly, šablony.

3. Word 2 - objekty.

4. Word 3 - práce s grafickými informacemi.

5. Word 4 - správa velkého dokumentu.

6. Excel 1 - výpočty.

7. Excel 2 - práce s grafy.

8. Excel 3 - databázové funkce, automatizace.

9. Power Point - význam prezentačního SW, možnosti programu, zásady tvorby prezentace.

10. Power Point - modelová prezentace, tvorba posteru.

11. Audiovizuální soubory - barevné prostory, formáty, komprese dat.

12. Fotografie 1 - základní úpravy.

13. Fotografie 2 - retuš, pokročilé techniky.

14. Fotografie 3 - vrstvy, text, objekty.

Poslední úprava: JOSKAL (16.11.2012)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: TAJ106 (23.07.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z individuálních projektů 20
Průběžné a zápočtové testy 60