Nanostrukturované konstrukční materiály - N106036
Anglický název: Nanostructured engineering materials
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M106008
Pro druh:  
Garant: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M106008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D. (23.07.2013)
Cílem toho předmětu je seznámení s metodami přípravy, vlastnostmi a využitím nanostrukturovaných kovových a kompozitních konstrukčních materiálů a povlaků.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D. (23.07.2013)

Studenti budou umět:

Popsat základní mechanismy vedoucí ke vzniku nanostrukturovaných materiálů, především na bázi kovů a jejich slitin.

Popsat a efektivně volit postupy přípravy kovových a kompozitních nanostrukturovaných materiálů pro konstrukční aplikace.

Volit nanostrukturované materiály podle plánovaného použití.

Literatura -
Poslední úprava: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D. (23.07.2013)

Z:Cahn R.W., Haasen P., Cramer E.J., Materials Science and Technology, Vol. 15 Processing of Metals and Alloys, Weinheim, VCH, 1991, 3527268286.

Z:G. Cao: Nanostructures & Nanomaterials, Synthesis, Properties & Applications, Imperial College Press, London, 2004, 1860944159.

D:Edelstein A.S., Cammarata R.C., Nanomaterials: Synthesis, Properties and Applications, Institute of Physics Pub., Bristol; 1998, 0750305789.

Studijní opory -
Poslední úprava: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D. (23.07.2013)

http://www.knovel.com/web/portal/basic_search/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=1334

Sylabus -
Poslední úprava: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D. (23.07.2013)

1. Přehled nanostrukturovaných konstrukčních materiálů.

2. Mechanické vlastnosti - elastické a plastické chování, pevnost, mez kluzu.

3. Mechanické vlastnosti - tažnost, tvrdost, houževnatost.

4. Fyzikální a chemické vlastnosti.

5. Příprava technologií práškové metalurgie - výroba prášků mechanickými a chemickými postupy.

6. Příprava technologií práškové metalurgie - výroba prášků rychlým tuhnutím.

7. Příprava technologií práškové metalurgie - kompaktizace prášků.

8. Příprava extrémní plastickou deformací - teoretické předpoklady.

9. Příprava extrémní plastickou deformací - technologie.

10. Příprava nanostrukturovaných a nanokompozitních povlaků.

11. Lehké nanostrukturované kovové materiály.

12. Nástrojové materiály s ultrajemnou strukturou.

13. Nanostrukturované vrstvy a povlaky.

14. Vývojové trendy v nanostrukturovaných konstrukčních materiálech.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D. (23.07.2013)

Fyzikální chemie I

Fyzika kovů

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
2 / 3 42 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 40
Zkouškový test 60