PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Procesy a zařízení ve sklářském průmyslu - N107012
Anglický název: Processes and Equipment in the Glass Industry
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kloužek Jaroslav doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M107007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: KASAS (19.11.2012)
Předmět je rozdělen do tří částí a studenti během jeho absolvovází získají základy z problematiky elektrického tavení skla, z procesů a zařízení pro tvarování skla a z konstrukce a provozu sklářských pecí, tj. tavicích, chladicích, temperovacích a rafinačních. Náplň předměru si klade za cíl pochopení procesů probíhajících v technologických zařízeních sklářského průmyslu se zaměřením na inženýrský přístup.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: KASAS (19.11.2012)

Studenti budou umět:

analyzovat a ovládat základní procesy probíhající při elektrickém tavení skla

analyzovat a ovládat základní procesy probíhající při tvarování skla

analyzovat a ovládat základní procesy probíhající ve sklářských tavicích pecích

a navrhovat potřebná zlepšení vedoucí k optimálnímu provozu zařízení sklářské technologie

Literatura -
Poslední úprava: KASAS (13.08.2013)

Z: Staněk J.: Elektrické tavení skla, SNTL Praha 1976

Z: Hlaváč J.: Základy technologie silikátů, SNTL/Alfa 1981

Z: Trier W.: Glass furnaces - design, construction and operation, SGT Sheffield 1984, ISBN 0900682205

Studijní opory -
Poslední úprava: KASAS (13.08.2013)

Výukové materiály k přednáškám k dispozici u vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: KASAS (13.08.2013)

1. Elektrická vodivost skla za vysokých teplot, deregulační úhel a tepelná stabilita.

2. Vybavování elektrické energie ve sklovině.

3. Energetická účinnost sklářských tavicích pecí.

4. Elektrický odpor mezi elektrodami, elektrický příhřev a elektrody.

5. Pece na elektrické tavení skla a jejich zařízení.

6. Vlastnosti skla při tvarování.

7. Sdílení tepla při tvarování.

8. Tok skloviny při tvarování.

9. Způsoby a zařízení tvarování skla.

10. Základní pojmy a charakteristiky sklářských pecí.

11. Typy sklářských tavicích peví (pánvové, denní vany, kont.pece).

12. Proudění skloviny v pecích.

13. Životnost sklářských pecí.

14. Sklářské chladicí, pomocné a rafinační pece.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: KASAS (13.08.2013)

Matematika I, Chemické inženýrství I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha