PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
RTG fázová analýza I - N108008
Anglický název: X-Ray Phase Analysis I
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Čejka Jan Ing. Ph.D.
Maixner Jaroslav RNDr. CSc.
Je záměnnost pro: AM108002, M108002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ108 (24.01.2012)
Cílem předmětu je seznámit posluchače s kvalitativní a semikvantitativní fázovou analýzou. Hlavní náplní je naučit posluchače přípravu vzorku pro měření na práškovém difraktometru, naměření přáškového difraktogramu a kvalitativní vyhodnocení práškového difraktogramu programem HighScore Plus. Posluchači se naučí pracovat s programeme HighScore Plus a seznámí se s databází PDF4+.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: TAJ108 (30.08.2013)

Students will be able to:

apply basic crystallographic knowledge;

evaluate powder patterns using HighScore Plus 3.0 program.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: TAJ108 (06.09.2013)

A: Electronic version of study materials

Studijní opory -
Poslední úprava: Maixner Jaroslav RNDr. CSc. (13.11.2012)

http://www.xray.cz/krystalografie/

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: TAJ108 (30.08.2013)

1. Historical facts and practical applications of X-ray radiation.

2. Amorphous and crystalline materials, macroscopic crystal definition, crystal symmetry and point groups.

3. Crystal systems=lattice, motive, space centering, lattice points, directions and planes.

4. Direct and reciprocal lattice, screw axes, slide planes, space groups.

5. Isomorphism, polymorphism.

6. Basic theory of diffraction.

7. Atomic scattering factor.

8. Ewald demonstration of the Bragg law, structure factor and relation to atomic positions.

9. White(continuous) and characteristic X-ray radiation, its properties.

10. X-ray sources, monochromator techniques and 0D,1D, 2D X-ray detectors.

11. Some application of X-ray techniques in polycrystalline materials.

12. Accurate lattice parameter measurements.

13. Identification of unknown phases - qualitative phase analysis.

14. Crystallographic databases - PDF4+, PDF4-Organics, ICSD, CSD

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Čejka Jan Ing. Ph.D. (13.11.2012)

Matematika I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha