PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Analýza pevných léčiv - N108021
Anglický název: Analysis of Solid Pharmaceuticals
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B108004
Další informace: http://výuka probíhá pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Čejka Jan Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B108004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět se zaměřuje na prohloubení znalostí vybraných instrumentálních metod využívaných ve farmaceutickém průmyslu s důrazem na analýzu pevné fáze, řešení problému polymorfie, solvatomorfie, směsí látek atd.
Poslední úprava: TAJ108 (29.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se v základní krystalografické problematice a vybraných instrumentálních analytických metodách.

Zvolit vhodnou metodu analýzy pevné API, případně nečistoty pro problematiku krystalické či amorfní fáze, charakterizaci nebo rozlišení polymorfů, solvátů, kokrystalů, vzájemných směsí.

Určit relativní a absolutní konfigurace.

Poslední úprava: TAJ108 (14.11.2012)
Literatura -

D:Kraus I.,Struktura a vlastnosti krystalů,Academia,Praha,1993,802000372X

Poslední úprava: TAJ108 (14.11.2012)
Studijní opory -

Materiály v elektronické podobě

Poslední úprava: TAJ108 (06.09.2013)
Sylabus -

1. Vnější uspořádání a symetrie pevných látek

2. Vnitřní uspořádání a symetrie pevných látek

3. rtg. strukturní analýza monokrystalu

4. rtg. fázová analýza

5. Kritéria kvality, práce rtg. daty a software.

6. Práce s databázemi - CSD, PDF, PDB

7. rtg. fluorescenční analýza

8. NMR spektroskopie pevné fáze

9. IČ a Ramanova spektroskopie

10. Teplotní metody (TG, DTA, DSC, HSM, DVS)

Exkurse:

rtg. strukturní analýza

rtg. fázová a fluorescenční analýza

IČ a Ramanova spektroskopie

Termická analýza

Poslední úprava: SMIDOVAL (11.06.2013)
Vstupní požadavky

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N108022

Poslední úprava: SMIDOVAL (20.05.2009)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: TAJ108 (06.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha