PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Elektronika - N126023
Anglický název: Electronics
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 18 / 18 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Macháč Petr doc. Ing. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Macháč Petr doc. Ing. CSc. (28.08.2013)
Předmět je určen pro studenty, kteří chtějí získat základní znalosti v mikroelektronice - vlastnosti jednoduchých elektronických prvků a struktur, integraci elektronických struktur, vývoj a přehled technologií v mikroelektronice společně se strukturami určenými pro obvody velmi vysoké integrace. Předmět je doplněn laboratorní výukou, kde budou studenti měřit základní parametry polovodičových součástek a jednoduchých integrovaných struktur.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Macháč Petr doc. Ing. CSc. (28.08.2013)

Studenti budou znát:

Funkci základních elektronických prvků a struktur (diody, unipolární a bipolární tranzistory, prvky s kvantovými jevy).

Základní postupy a technologické operace včetně používaných materiálů vedoucí k tvorbě integrovaných obvodů.

Základní struktury a vlastnosti číslicových integrovaných obvodů.

Studenti budou umět změřit základní parametry jednoduchých elektronických prvků a struktur.

Literatura -
Poslední úprava: Macháč Petr doc. Ing. CSc. (28.08.2013)

Z: Macháč P., Myslík V.: Struktury a technologie mikroelektroniky I. Skriptum VŠCHT Praha 1988

Z: Macháč P.: Struktury a technologie mikroelektroniky II. Skriptum VŠCHT Praha, 1989

Z: Foit J., Hudec L.: Součástky moderní elektroniky. Vydavatelství ČVUT, Praha 1996, ISBN 80-01-01409-6

D: Taur Y., Ning T.K.: Fundamentals of modern VLSI devices. Cambridge University Press 1998, ISBN 0 521 55959 6

Studijní opory -
Poslední úprava: Macháč Petr doc. Ing. CSc. (27.08.2013)

http://www.learned.cz/userfiles/pdf/verejne-prednasky/josef.humlicek_0407.pdf

http://www.umel.feec.vutbr.cz/~szend/vyuka/mmte/MMTE_P.pdf

http://www.integrovaneobvody.euweb.cz/OdPohyblivosti.pdf

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Macháč Petr doc. Ing. CSc. (28.08.2013)

1. Fundaments of semiconductor physics.

2. Principle of PN and Schottky junctions.

3. Semiconductor surface, MIS structure, MOSFET transistor.

4. Transistor phenomenon, bipolar transistor.

5. Semiconductor elements for high frequency.

6. Elements with quantum effects.

7. Integrate circuit, history of integration and the elements of integrated circuits.

8. Analog integrated circuits.

9. Bipolar digital integrated circuits.

10. Unipolar digital integrated circuits.

11. CCD circuits, hybrid integrated circuits.

12. Integrated circuits of ultra high integration.

13. Materials of modern microelectronics, purity issue.

14. Microelectronics reliability.

In the laboratory part of the course students will be acquainted with characteristics of simple electronic structures and elements.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Macháč Petr doc. Ing. CSc. (28.08.2013)

Úvod do elektroniky

Technologie materiálů pro elektroniku

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 25
Ústní zkouška 75

 
VŠCHT Praha