PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Laboratorní projekt II - N126025
Anglický název: Laboratory project II
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: TAJ126 (14.11.2012)
Cílem laboratorního projektu II je příprava studentů k systematické práci na řešení dílčích úkolů v rámci vědecko-výzkumných projektů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ126 (14.11.2012)

Studenti budou umět:

Na základě stávajících informací zvolit vhodný způsob pro řešení daného úkolu.

Dle postupů doporučených školitelem samostatně provádět experimentální činnost v laboratoři.

Sepsat výsledky své práce ve formě odborné publikace a veřejně je prezentovat.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ126 (16.11.2012)

Z: Literatura doporučená vedoucím projektu na základě zvoleného tématu.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ126 (24.09.2013)

http://www.vscht.cz/ipl/materialy.html

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ126 (14.11.2012)

Celosemestrální práce na vybrané téma zakončená sepsáním souhrnné zprávy ve formě odborné publikace a její prezentací na semináři ústavu.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ126 (11.09.2013)

Laboratoř oboru

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 60
Obhajoba individuálního projektu 20
Protokoly z individuálních projektů 20

 
VŠCHT Praha