PředmětyPředměty(verze: 865)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Odborná praxe - N126080
Anglický název: Specialised Practice
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Platnost: od 2014 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc.
Záměnnost : N963003
Anotace - angličtina
Poslední úprava: TAJ126 (28.11.2013)
Students will take two-weeks practical training in industrial plant or research institution engaged in research, development and production of materials and components for electronics and electrotechnics. During the specialised practice, students will get practical knowledges required for future carrier. Finally, a short report is written about activities and results obtained during the practice.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ126 (11.12.2012)

Studenti budou umět:

Prakticky využívat znalostí získaných při studiu.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ126 (24.09.2013)

Źádná

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ126 (24.09.2013)

http://www.vscht.cz/ipl/studium.html

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ126 (11.12.2012)

Dvoutýdenní praxe v průmyslovém podniku nebo výzkumné instituci, které působí v oblasti výzkumu, vývoje a výroby materiálů a komponent pro elektroniku a elektrotechniku.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: TAJ126 (11.12.2012)

Před nástupem praxe musí být podepsána Smlouva o praktické výuce studentů.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ126 (24.09.2013)

Laboratoř oboru

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
2 / 3 56 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 100

 
VŠCHT Praha