PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Skriptovací jazyky - N143002
Anglický název: Scripting Programming Languages
Zajišťuje: Laboratoř informatiky a chemie (143)
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://předmět není v ak. roce 2012/13 vyučován
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Znamenáček Jiří Ing.
Anotace
Poslední úprava: Košata Bedřich Ing. Ph.D. (24.02.2009)

Cílem předmětu je poskytnout studentům úvod do programování v jazyce Python se zvláštním přihlédnutím ke zpracování textu.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Znamenáček Jiří Ing. (19.11.2012)

Studenti budou umět:

Základy algoritmizace.

Základy práce s jazykem Python.

Použití jazyka Python obzvláště pro zpracování textů.

Literatura
Poslední úprava: Znamenáček Jiří Ing. (19.11.2012)

Lutz, Mark: „Learning Python“. O'Reilly, 2009. ISBN 978-0596158064

Lutz, Mark: „Programming Python“. O'Reilly, 2011. ISBN 978-0596158101

Studijní opory
Poslední úprava: Znamenáček Jiří Ing. (19.11.2012)

http://python.zirael.org/lecture_set-slang.html

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Košata Bedřich Ing. Ph.D. (24.02.2009)

V průběhu semestru se píše jedna písemka. Každý student má možnost během semestru prezentovat řešení domácího úkolu, které je bodované. Zápočet je udělen zároveň se složením zkoušky.

Sylabus -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (10.06.2013)

1.Základní syntaxe jazyka Python-proměnné, for-cyklus, podmínky, operátory

2.Používání funkcí, práce se sekvencemi

3.Práce se soubory-čtení a zápis

4.Typy, práce s řetězci

5.Seznamy-pokročilé funkce (řazení, list comprehensions)

6.Slovníky-syntaxe, typické použití

7.Zpracování argumentů z příkazové řádky

8.Přístup k souborům přes počítačovou síť

9.Výjimky, moduly

10.Regulární výrazy-základy, vyhledávání podřetězců, nahrazování

11.Regulární výrazy-pokročilé funkce, rozdělování textu, chamtivost regulárních výrazů (greediness)

12.Interakce s operačním systémem-obsah adresáře, pohyb v adresářové struktuře, kopírování, mazání a přesouvání souborů

13.Interakce s operačním systémem-spouštění externích programů, rekurzivní prohledávání adresářové struktury

14.Unicode-kódování textu, Unicode, specifikace kódování ve zdrojových souborech, práce se soubory v národních kódováních

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Znamenáček Jiří Ing. (19.11.2012)

XML technologie

Transformace XML dokumentů

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 60
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha