PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Aplikované XML technologie - N143012
Anglický název: Applied XML Technologies
Zajišťuje: Laboratoř informatiky a chemie (143)
Platnost: od 2013
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Znamenáček Jiří Ing.
Anotace
Poslední úprava: Košata Bedřich Ing. Ph.D. (24.02.2009)

Cílem předmětu je rozšířit znalosti programování v Pythonu a použití XML. Předmět je zaměřen na zpracování XML v Pythonu, tvorbu dynamických stránek v Pythonu a interakci Pythonu s databázemi. Předmět je logickou nástavbou předmětů Skriptovací jazyky, XML technologie a Transformace XML dokumentů.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Znamenáček Jiří Ing. (19.11.2012)

Studenti budou umět:

Zpracovat XML-dat v jazyce Python.

Základy dynamických webových aplikací na straně serveru (Python).

Základy dynamických webových aplikací na straně klienta (JavaScript a XSLT).

Literatura
Poslední úprava: Znamenáček Jiří Ing. (19.11.2012)

Lutz, Mark: „Learning Python“. O'Reilly, 2009. ISBN 978-0596158064

Lutz, Mark: „Programming Python“. O'Reilly, 2011. ISBN 978-0596158101

Studijní opory
Poslední úprava: Znamenáček Jiří Ing. (19.11.2012)

http://python.zirael.org/lecture_set-axt.html

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Košata Bedřich Ing. Ph.D. (24.02.2009)

V průběhu semestru se píše jedna písemka. Podmínkou získání zápočtu je vypracování semestrálního projektu.

Sylabus -
Poslední úprava: Košata Bedřich Ing. Ph.D. (01.07.2009)

1. Opakování XML a Pythonu

2. Python a zpracování textu, převod do XML

3. Praktické postupy v Pythonu – debugging, psaní modulárního kódu

4. Zpracování XML v Pythonu - rozhraní DOM

5. Úvod do objektově orientovaného programování v Pythonu I.

6. Úvod do objektově orientovaného programování v Pythonu II.

7. Zpracování XML v Pythonu – rozhraní SAX

8. Protokol HTTP

9. Skriptovací jazyky při vytváření webových aplikací

10. Webové aplikace – skriptování na straně klienta – Javascript

11. Webové aplikace – skriptování na straně serveru – Python I.

12. Webové aplikace – skriptování na straně serveru – Python II.

13. Webové aplikace – interakce Pythonu s databázemi I.

14. Webové aplikace – interakce Pythonu s databázemi II.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: TAJ143 (19.07.2007)

Absolvování předmětů:

XML Technologie

Transformace a zpracování XML dokumentů

Skriptovací jazyky

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Znamenáček Jiří Ing. (19.11.2012)

XML technologie

Transformace XML dokumentů

Skriptovací jazyky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Obhajoba individuálního projektu 40
Zkouškový test 30
Průběžné a zápočtové testy 20

 
VŠCHT Praha