PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Chemická informatika - N143013
Anglický název: Chemical Informatics
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B143001
Pro druh:  
Garant: Jirát Jiří Ing. Ph.D.
Záměnnost : N111003, N143013A
Je záměnnost pro: N111503, AB143001, B143001, N143013A
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (04.11.2012)
Předmět je zaměřen na získání základních nezbytných dovedností pro práci s odbornou chemickou literaturou, chemickými i multioborovými databázemi. Základní součástí je série "hands-on" cvičení, kde studenti získají praktické dovednosti.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (04.11.2012)

Studenti budou umět:

Rozumět základům odborného publikování včetně možností open-access

Hledat různé typy dokumenty - odborné články, knihy, e-knihy, patenty, normy; využívat základní knihovní služby, hledat v katalogu

Pracovat s referenčním manažerem, citovat odborné dokumenty

Používat základním způsobem citační, faktografické, strukturní a reakční databáze, sestavit dotaz za použití logických aj. operátorů a strukturních editorů

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (04.02.2015)

R:Chemical Information for Chemists: A Primer. Currano, J.; Roth D., Eds.; RSC Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1039/9781782620655, 978-1-78262-065-5, DOI:10.1039/9781782620655-00001

A:Chemoinformatics. Gasteiger, J.; Engel, T., Eds. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA: Weinheim, 2004. http://dx.doi.org/10.1002/3527601643, 9783527601646, DOI:10.1002/3527601643

Studijní opory -
Poslední úprava: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (16.02.2016)

1. Jirat, J. Podklady k přednáškám a cvičením z Chemické informatiky. https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=63

2. Součková, A.; Dibuszová, E.; Znamenáček, J. Generátor citací vydavatelství VŠCHT Praha. http://vydavatelstvi.vscht.cz/apps/uid_ea-002/

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (27.07.2011)

Zápočet je udělován za vypracování projektu (hledání publikací, dat, ...), projekty jsou přidělovány individuálně.

Projekt je odevzdán elektronicky e-mailem vyučujícímu, jako příloha ve formátu PDF.

Kontrola projektu může trvat až týden, mimo semestr a zkouškové období i déle.

Sylabus -
Poslední úprava: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (04.11.2012)

1. Seznámení s předmětem, tok informací a peněz ve vědě

2. Struktura odborného článku, typy odborných časopisů

3. Identifikátory publikací - ISBN, ISSN, DOI. Booleova algebra, Internetové vyhledávače

4. Citace, citační databáze: Web of Science, Scopus

5. Zápis struktury chemických sloučenin - spojovací tabulky, lineární zápisy, identifikátory

6. Chemical Abstracts - historie, struktura původního díla. SciFinder - úvod, bibliografické hledání

7. Chemical Abstracts - chemické sloučeniny - názvosloví, CAS RN, sumární vzorce. Bibliografická data u jednotlivých typů dokumentů. SciFinder - hledání strukturní a reakční

8. Beilstein a Gmelin - historie. Databáze Reaxys

9. Patenty - proces patentového řízení

10. Normy - vznik normy, typy norem. ČSN, ISO, CEN

11. Proces publikování - minulost, současnost, budoucnost. Open access

12. Exkurze v Národní technické knihovně

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ143 (11.12.2012)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0,5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Obhajoba individuálního projektu 90

 
VŠCHT Praha