PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
XML technologie - N143016
Anglický název: XML Technologies
Zajišťuje: Laboratoř informatiky a chemie (143)
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Staré označení: XML
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jirát Jiří Ing. Ph.D.
Záměnnost : N112024
Anotace -
Poslední úprava: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (12.12.2012)

Předmět seznámí studenty s rodinou základních standardů okolo jazyka XML, který je v současnosti standardem pro ukládání strukturovaných dokumentů a patří mezi významné způsoby ukládání a přenosu strukturovaných dat.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (05.11.2012)

Studenti budou umět:

Rozumět syntaxi XML formátu, editovat jakýkoli typ souboru uložený v XML formátu

Orientovat se v nejběžnějších XML formátech v oblasti webového publikování

Umět validovat XML v několika validačních jazycích a sestavit validační schéma

Sestavovat základní výrazy v selekčním jazyku XPath

Vytvářet jednoduché transformační šablony v jazyce XSLT

Literatura -
Poslední úprava: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (11.11.2014)

D: YOUNG, M.J. XML krok za krokem. 1st ed. Praha : Computer Press, 2002. ISBN 80-86593-28-2.

D: HAROLD, E.R. XML v kostce : pohotová referenční příručka. 1st ed. Praha : Computer Press, 2002. ISBN 80-7026-712-4.

D: BRADLEY, N. XML : kompletní průvodce. 1st ed. Praha : Grada, 2000. ISBN 80-7169-949-7.

D: SKONNARD, A.; GUDGIN, M. XML - pohotová referenční příručka : referenční příručka programátora ke XML, XPath, XSLT, XML Schema, SOAP a dalším. 1st ed. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-0972-4.

D: BRÁZA, J. XML - praktické příklady : podrobný průvodce začínajícího uživatele. 1st ed. Praha : Grada, 2003. ISBN 80-247-0699-7.

Studijní opory -
Poslední úprava: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (05.11.2012)

http://ich.vscht.cz/courses/XML-TECH/

http://www.zvon.org/

Metody výuky -
Poslední úprava: TAJ143 (20.07.2007)

Základním pravidlem je "hands-on" - tedy vyzkoušet vše prakticky ihned na místě.

Přednáška je proto kombinací přednášky a cvičení. Příklady ke cvičení jsou zadávány e-mailem, je na odpovědnosti studenta, zda si je vypracuje během vyhrazeného cvičení (možnost konzultace) nebo samostatně ve svém volném čase.

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: TAJ143 (20.07.2007)

Zápočet - dva průběžné praktické testy, každý musí být splněn aspoň na 50%. Délka cca 90 minut.

Zkouška - praktický test. Délka cca 180 minut.

Pro testy platí:

  • povoleno používat jakýkoli materiál (tištěný, na Internetu, ..), kromě on-line rady živého člověka (ať už mail, SMS, kopírování, nakukování).
  • čas na test je silně nadhodnocen, zhruba na troj- až čtyřnásobek doby potřebné k vypracování, není vůbec nutné pracovat ve stresu

opisování není tolerováno

Sylabus -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (28.03.2007)

1. Publikování a uchovávání dokumentů: historie a současnost. XML: výhody, současné a budoucí využití, syntax, nástroje

2. Formální stanovení struktury dokumentů a její validace I - DTD

3. Jmenné prostory. XHTML: struktura webového dokumentu, základní elementy a atributy XHTML

4. Zobrazení XML dokumentů s využitím CSS technologií

5. SVG: vektorová grafika v XML

6. Úvod do XPath

7. Úvod do XPath

8. Úvod do XSLT

9. Úvod do XSLT

10. XSL FO - formátování XML dokumentů pro tištěné verze

11. Formální stanovení struktury dokumentů a její validace II - Relax NG

12. Formální stanovení struktury dokumentů a její validace III - XML Schema

13. MathML - matematika v XML, CML - chemie v XML

14. Kombinace XML formátů

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: TAJ143 (20.07.2007)

Pokročilý uživatel operačního systému MS Windows. Aspoň základní práce v operačním systému typu Unix/Linux (příkazová řádka, příkazy cp, cd, mv, rm, ls, ...).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ143 (02.07.2013)

Operační systémy a sítě

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 5 84 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100
Průběžné a zápočtové testy 0

 
VŠCHT Praha