PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Odborná praxe - N143080
Anglický název: Specialised Practice
Zajišťuje: Laboratoř informatiky a chemie (143)
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Jirát Jiří Ing. Ph.D.
Záměnnost : N963003
Anotace -
Poslední úprava: TAJ143 (19.11.2012)

V průběhu odborné praxe získá student praktické zkušenosti s prací ve firemním kolektivu, a to se zaměřením na informační technologie. Místo vykonání praxe je voleno s ohledem na zaměření odborné výchovy posluchače.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ143 (19.11.2012)

Studenti budou umět:

zvolit optimální cestu svého zapojení do činnosti kolektivu, do kterého byli zařazeni

zhodnotit svou roli a poskytnout zpětnou vazbu hostící organizaci i vysílající škole

Literatura -
Poslední úprava: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (12.11.2014)

Literatura dle pokynů vedoucího na smluvním pracovišti.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ143 (02.07.2013)

žádné

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ143 (03.07.2013)

1. Seznámení se s podnikem či institucí, bezpečnost práce.

2. Seznámení se s konkrétním problémem, studium literatury.

3. Zapojení se do činnosti na projektu.

4. Práce na projektu, konzultace, ukončení projektu.

5. Vypracování zprávy o praxi.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ143 (02.07.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 90
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 10

 
VŠCHT Praha