Materiály památkových objektů - N148004
Anglický název: Materials of Cultural Heritage Objects
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Novák Michal Ing. Ph.D.
Záměnnost : B148001, B148002, B148028
Je záměnnost pro: B148002, B148001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ148 (02.06.2009)
Předmět seznamuje studenty s vlastnostmi základních anorganických a organických materiálů památkových objektů - kamene, stavebních pojiv, skla, keramiky, kovů, dřeva, papíru, usně, pergamenu a textilních materiálů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)

Studenti budou umět:

  • základní znalosti o vlastnostech, složení a metodách konzervace anorganických materiálů (kámen, kovy, sklo, keramiky, stavební pojiva a staviva)
  • základní znalosti o vlastnostech, složení a metodách konzervace organických materiálů (dřevo, useň, papír, textil, pojiva)
Literatura -
Poslední úprava: Novák Michal Ing. Ph.D. (15.08.2013)

Z: http://www.vscht.cz/homepage/rud/index/studium/bakalarske/mpo (přístupné pouze z domény školy)

D: Kotlík P. a kol.: Stavební materiály historických objektů, VŠCHT Praha 1999

D: Rovnaníková P.: Omítky. STOP, Praha 2002

D: Kolektiv autorů: Vápno. STOP Praha 2001

D: Vaněček I.: Nástěnné malby. STOP Praha 2000

D: Šimůnková E., Kučerová I.: Dřevo. STOP Praha II. vydání, 2008

D: Ďurovič a kol.: Restaurování a konzervování archiválií a knih. Paseka, 2002.

D: May Eric, Mark Jones: Conservation science (Heritage materials), RSC Publishing, 2006.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ148 (21.08.2013)

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího.

http://www.vscht.cz/homepage/rud/index/studium/bakalarske/mpo

Sylabus -
Poslední úprava: Novák Michal Ing. Ph.D. (15.08.2013)

1. Kámen - původ, struktura, vlastnosti, poškození a jeho konzervace

2. Stavební pojiva - struktura, vlastnosti

3. Staviva - struktura, vlastnosti a jejich poškození

4. Stavební pojiva a staviva - příčiny jejich poškození

5. Sklo - struktura, vlastnosti, degradace, konzervace

6. Keramika a porcelán - struktura, vlastnosti, degradace, konzervace

7. Kovy - struktura, vlastnosti, koroze

8. Konzervace kovů - materiály a postupy

9. Přírodní polymery

10. Pergamen a useň - struktura, vlastnosti, poškození a konzervace

11. Dřevo - struktura a vlastnosti, poškození a konzervace.

12. Papír - struktura, vlastnosti, poškození a konzervace

13. Textil - struktura, vlastnosti, poškození a konzervace

14. Barevná vrstva: přírodní pojiva a pigmenty

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Novák Michal Ing. Ph.D. (30.08.2013)

N106005 Nauka o materiálu

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bartošová Lenka Ing. (01.03.2016)

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
4 / 4 98 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100