PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Konzervování anorganických stavebních materiálů - N148007
Anglický název: Conservation of inorganic building materials
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M148003
Pro druh:  
Další informace: http://Výuka probíhá pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kotlík Petr doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M148003
Anotace -
Poslední úprava: TAJ148 (24.03.2011)
Předmět se zabývá anorganickými materiály, které se vyskytují v památkových objektech nejčastěji. Struktura materiálů, jejich složení a vlastnosti jsou dány do souvislostí s jejich počkozením a metodami konzervace.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (17.10.2019)

Student bude umět:

strukturu, složení a vlastnost anorganických materiálů, které se nejčastěji vyskytují v památkových objektech,

rozumět příčinám a procesům jejich poškození

metody jejich konzervace

Studijní opory -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.12.2012)

Studijní portál ESO http://eso.vscht.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: Erudio (01.01.1999)

1. Kámen - struktura a vlastnosti.

2. Kámen - korozní procesy.

3. Kámen - čistění, odsolování.

4. Kámen - metody a prostředky zpevňování.

5. Kámen - metody a prostředky zpevňování.

6. Kámen - umělý kámen, povrchové úpravy.

7. Nástěnná malba - výstavba, korozní procesy.

8. Nástěnná malba - korozní procesy, konzervace, transfer.

9. Sklo - struktura, koroze a konzervace.

10. Keramika - druhy, struktura, koroze a konzervace.

11. Kovy - struktura, korozní procesy.

12. Kovy - železo.

13. Kovy - barevné kovy.

14. Kovy - konzervační metody.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ148 (14.12.2012)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha