PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Konzervování textilu - N148031
Anglický název: Textile Conservation
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B148017
Garant: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B148017
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět Konzervování textilu shrnuje základní postupy využívané při konzervování předmětů z textilních materiálů. Zabývá se možnostni čištění textilií, jejich adjustací a preventivní konzervací.
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta (07.10.2013)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět:

  • metody a technologie konzervování textilních objektů
  • provést a vyhodnotit průzkum textilního předmětu.
  • na základě vyhodnocení průzkumu navrhnout optimální postup pro konzervování či restaurovaní předmětu.
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Literatura -

Z:Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford 1998 ISBN 0-7506-2620-8

Z:Landi S.: The Textile Conservators Manual. Butterworth Heineman, Oxford 1992 ISBN 0-7506-3897-4

Poslední úprava: TAJ148 (18.07.2013)
Studijní opory -

http://eso.vscht.cz

Poslední úprava: Škrdlantová Markéta (15.08.2013)
Sylabus -

1. Postupy při konzervování textilu.

2. Průzkum textilního předmětu.

3. Čištění textilního předmětu.

4. Suché praní.

5. Mokré praní.

6. Povrchově aktivní látky.

7. Enzymatické čištění.

8. Čištění kovových vláken.

9. Závěrečné úpravy na textilním vlákně.

10. Konsolidace textilních předmětů.

11. Adheziva.

12. Materiály užívané při konzervaci.

13. Konzervace archeologického textilu.

14. Způsoby uložení textilních předmětů.

Poslední úprava: TAJ148 (17.03.2005)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Škrdlantová Markéta (15.08.2013)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Poslední úprava: Bartošová Lenka (01.03.2016)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha