PředmětyPředměty(verze: 874)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Alternativní zdroje energie II - N218027
Anglický název: Alternative Energy Sources II
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://eso.vscht.cz/searchfull/?qs=alternativn%C3%AD&pf=1&pm=1
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jiříček Ivo Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Jiříček Ivo Ing. CSc. (11.07.2013)
Předmět je zaměřen na ekologickou výrobu silové elektrické energie a hledá potenciální řešení pomocí znalostí inovativních energetických systémů, jejich fyzikálních principů, ekonomiky, vlivu na životní prostředí a integrace do nadnárodních energetických soustav.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Jiříček Ivo Ing. CSc. (11.07.2013)

Studenti budou umět:

Analyzovat procesy při výrobě a využití ekologické silové elektrické energie

Bilancovat a optimalizovat základní technologie pro solární a geotermální zdroje

Navrhnout základní fotovoltaický systém s akumulací pro pokrytí spotřeby domu

Analyzovat a srovnat cenu vyráběné energie z různých alternativních zdrojů.

Literatura -
Poslední úprava: Jiříček Ivo Ing. CSc. (10.02.2015)

A: Mastný Petr et all: Obnovitelné zdroje elektrické energie http://k315.feld.cvut.cz/CD_MPO/CVUT-2-OZE.pdf

D: Henze A., Hillebrand W.: Elektrický proud ze slunce, HEL Ostrava, 2000, 80-86167-12-7

D: Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich uplatnění v České republice,ČEZ a.s.,2007,978-80-239-8823-9

D: Alternativní zdroje energie,Fakulta strojní,vydavatelství ČVUT,2003,80-01-02802-X

D: Biomasa obnovitelný zdroj energie,FCC public,2004,80-86534-06-5

Studijní opory -
Poslední úprava: Jiříček Ivo Ing. CSc. (10.02.2015)

Alternativní zdroje energie II.,http://web.vscht.cz/eso/jiriceki

Mastný Petr et all: Obnovitelné zdroje elektrické energie http://k315.feld.cvut.cz/CD_MPO/CVUT-2-OZE.pdf

Metody výuky -
Poslední úprava: Jiříček Ivo Ing. CSc. (12.11.2012)

1 kredit=28 hodin

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Jiříček Ivo Ing. CSc. (08.11.2016)

1. uspěšné splnění písemky v 8. týdnu semestru

2. úspěšné splnění zkouškové písemky ve 12. týdnu semestru

Sylabus -
Poslední úprava: Jiříček Ivo Ing. CSc. (12.11.2012)

1. Elektřina a magnetismus, stejnosměrný a třífázový systém, generátory, silové rozvody

2. Energetické a ekologické hodnocení, kapacitní faktor, návratnost ERoEI, krok učení technologie

3. Udržitelná jaderná energie, fuzní a rychlé množivé reaktory, jaderné odpady, externality zdrojů

4. Zákon o odporovaných zdrojích energie, výkupní ceny a bonusy, ekonomické hodnocení

5. Fotovoltaické systémy, modularita, elektrická charakteristika článků, vliv teploty a zastínění

6. Síťové a ostrovní systémy, koncentrační fotovoltaické systémy, hodnocení výkonnosti

7. Koncentrační solárně-termické systémy, hybridizace, měrné náklady elektřiny

8. Větrné elektrárny, vztlakové a odporové systémy,off-shore parky, ekologické vlivy, rychloběžnost

9. Oceánická energie: slapové a osmotické elektrárny, konvertory energie z mořských vln

10. Geotermální elektrárny, bilancování těžby z HDR a teplotní obnova prochlazené horniny

11. Vodní elektrárny, posouzení hydroenergetického potenciálu toků, volba turbiny

12. Transformace el. energie z biomasy přes C-R cyklus, kospalování , kogenerace,

13. Transformace el. energie z biomasy přes plynový cyklus, motor, turbina a palivový článek

14. Integrace zdrojů, inteligentní sítě Smart grid, akumulace elektrické energie

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Jiříček Ivo Ing. CSc. (10.02.2015)

1. Renewable energy sources I.

2. communication skills, keen to learn,

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Jiříček Ivo Ing. CSc. (11.07.2013)

Alternativní zdroje energie I.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na zkoušku a její absolvování 3 84
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Průběžné a zápočtové testy 50

 
VŠCHT Praha