PředmětyPředměty(verze: 865)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Semestrální projekt oboru CHTPP - N251006
Anglický název: Technology of Fuels and Environment: Project
Zajišťuje: Děkanát FTOP (251)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kroufek Jiří Ing. Ph.D.
Juklíčková Hana Ing.
Kyselová Veronika Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Kyselová Veronika Ing. Ph.D. (26.01.2018)
Student si zvolí projekt z témat vypsaných jednotlivými ústavy FTOP dle svého zaměření. Téma projektu může být experimentální, rešeršní nebo kombinované. Student na dané téma vypracuje projekt, který ohodnotí vedoucí projektu, a poté student musí obhájit projekt před hodnotící komisí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (22.07.2013)

Studenti budou umět:

Samostatně a systematicky pracovat na výzkumném projektu.

Připravit si prezentaci projektu.

Obhájit projekt před odbornou komisí.

Literatura -
Poslední úprava: Juklíčková Hana Ing. (04.07.2013)

Z: Podle doporučení vedoucího práce

Studijní opory -
Poslední úprava: Juklíčková Hana Ing. (04.07.2013)

žádné

Sylabus -
Poslední úprava: Kyselová Veronika Ing. Ph.D. (26.01.2018)

1. Studium literatury

2. - 12. Práce na konkrétním výzkumném projektu

13. Příprava prezentace projektu

14. Obhajoba projektu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (22.07.2013)

Žádné

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kyselová Veronika Ing. Ph.D. (29.01.2018)

Úspěšná obhajoba semestrálního projektu (50 %) a odevzdaná písemná forma (50 %).

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Práce na individuálním projektu 4 112
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 50
Protokoly z individuálních projektů 50

 
VŠCHT Praha