PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Farmaceutická mikrobiologie - N320068
Anglický název: Pharmaceutical Microbiology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Hochel Igor doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M320032
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (06.11.2012)
Předmět je zaměřen na souhrnný popis infekčních agens a jejich vlastností a na pochopení mechanismů účinku jak syntetických antimikrobiálních látek, tak přirozených obranných systémů makroorganismu. Pozornost je věnována zdrojům mikrobiální kontaminace farmaceutických výrob a způsobům eliminace mikroorganismů z farmaceutických produktů a výrobního prostředí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (08.11.2012)

Studenti budou umět:

využívat získané znalosti při posuzování a vyhodnocování možných zdrojů mikrobiální kontaminace v potravinářské a farmaceutické výrobě, ve zdravotnických zařízeních a v prostředí se zvýšenými požadavky na mikrobiální čistotu

využívat získané znalosti při posuzování účinnosti antimikrobiálních látek, sterilisačních a dezinfekčních postupů

charakterizovat nejvýznamnější původce virových, bakteriálních, fungálních a protozoálních infekcí

využívat získané znalosti při práci s produkčními nebo pathogenními mikroorganismy

Literatura -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (09.01.2017)

Z: Denyer S.P., Hodges N.A., Gorman S.P., Hugo and Russell’s Pharmaceutical Microbiology. 7th edition, Blackwell Science, 2004, 9780632064670.

Z: Bednář M., Fraňková V., Schindler J., Souček A., Vávra J., Lékařská mikrobiologie, Marvil, 1996, 859431505280

Z: Votava M., Lékařská mikrobiologie obecná, Neptun, 2005, 8086850005

Z: Hořejší V., Bartůňková J., Základy imunologie, Triton, 2009, 9788073872809

D: Volf P., Horák P., Paraziti a jejich biologie, Triton, 2007, 9788073870089

D: Jíra J., Lékařská protozoologie, Galen, 2009, 9788072623815

D: Toman M., Grada Publishing, Veterinární imunologie, 2009, 9788024724645

D: Beneš J., Infekční lékařství, Galen, 2009, 9788072626441

Studijní opory -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (07.11.2012)

presentace přednášek: http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?Predmet=fm

Sylabus -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (06.11.2012)

1. Viry

2. Bakterie

3. Mikromycety

4. Protozoa

5. Principy mikrobiální pathogenity

6. Struktura a popis imunitního systému

7. Mechanismy účinků imunitního systému a antiinfekční imunita

8. Vakcíny

9. Mechanismy účinku antimikrobiálních látek

10. Mechanismy bakteriální rezistence k antibiotikům

11. Laboratorní vyhodnocování účinnosti antimikrobiálních látek a desinfekčních prostředků

12. Mikrobiologické aspekty farmaceutické výroby

13. Fyzikální metody sterilizace, posuzování sterilizačních procesů

14. Chemické metody sterilisace, dezinfekční prostředky

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (06.11.2012)

Mikrobiologie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha