Bioterorismus - N320084
Anglický název: Bioterrorism
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Ulbrich Pavel doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B320018
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Ulbrich Pavel doc. Ing. Ph.D. (27.08.2013)
V rámci předmětu se studenti seznámí se všemi nejvýznamnějšími zástupci patogenních mikroorganismů, které mohou být použitelné jako biologické zbraně. Každá skupina vybraných patogenů bude detailně charakterizována a bude posouzeno její nebezpečí. Bude věnována pozornost i obraně a ochraně před bioterorismem a legislativě týkající se bioterorismu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Ulbrich Pavel doc. Ing. Ph.D. (27.08.2013)

Studenti budou umět:

charakterizovat zástupce mikroorganismů použitelných jako biologické zbraně

rozlišit mezi potenciálně nebezpečnými patogeny, využitelnými v bioterorismu a ostatními patogeny

posoudit rizika spojená s využitím konkrétních patogenů v bioterorismu

posoudit strategii vedoucí k potlačení rizik spojených s použitím patogenů jako biologických zbraní a budou vědět jak se proti nim lze bránit

Literatura -
Poslední úprava: Ulbrich Pavel doc. Ing. Ph.D. (27.08.2013)

Z: Bronze M.S.: Biodefense: Principles and Pathogens, Horizon Bioscience, 2005.

D: Přednášky a další materiály na www stránkách v systému elektronických studijních opor www.vscht.cz/eso

Studijní opory -
Poslední úprava: Ulbrich Pavel doc. Ing. Ph.D. (27.08.2013)

http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/MicrobeWiki

http://biomikro.vscht.cz/cz/

Sylabus -
Poslední úprava: Ulbrich Pavel doc. Ing. Ph.D. (27.08.2013)

1.Definice, terminologie a dělení biologických zbraní. Patogenní mikroorganismy a jejich toxiny.

2.Historie použití biologických zbraní. Legislativa - mezinárodní smlouvy.

3.Obrana hostitele, specifická a nespecifická imunita. Antimikrobiální látky, rezistence.

4.Vakcíny a vakcinace. Výzkum a vývoj vakcín a antimikrobiálních látek.

5.Sporulující bakterie. Bacillus anthracis - antrax. Clostridium botulinum - botulismus.

6.Francisella tularensis - tularémie. Yersinia pestis - mor.

7.Virové hemorrhagické horečky. Poxviry -virus pravých neštovic.

8.Rickettsia prowazekii - skvrnitý tyfus, Brucella - brucelóza. Burkholderia, Chlamydia, Staphylococcus.

9.Bioterorismus v potravinách a pitné vodě - Salmonella, Shigella, Escherichia, Vibrio.

10.Clostridium perfringens - epsilon toxin, Coxiella - Q horečka. Ricinový toxin. Alphaviridae - encefalitidy.

11.Paramyxoviridae, Bunyaviridae, Flaviviridae. Coronaviridae - SARS.

12.Ostatní mikroorganismy potenciálně využitelné v bioterorismu.

13.Strategie a postupy při vývoji nových biologických zbraní.

14.Osobní ochrana a obrana před bioterorismem. Informační zdroje - monitorování hrozeb, detekce útoku.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Ulbrich Pavel doc. Ing. Ph.D. (27.08.2013)

Mikrobiologie, biologie.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0,5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 50