PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Bioterorismus - B320018
Anglický název: Bioterrorism
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Častorálová Markéta Ing. Ph.D.
Záměnnost : N320084
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
V rámci předmětu se studenti seznámí se všemi nejvýznamnějšími zástupci patogenních mikroorganismů, které mohou být použitelné jako biologické zbraně. Každá skupina vybraných patogenů bude detailně charakterizována a bude posouzeno její nebezpečí. Bude věnována pozornost i obraně a ochraně před bioterorismem a legislativě týkající se bioterorismu.
Poslední úprava: Ulbrich Pavel (23.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • charakterizovat zástupce mikroorganismů použitelných jako biologické zbraně,
  • rozlišit mezi potenciálně nebezpečnými patogeny, využitelnými v bioterorismu a ostatními patogeny,
  • posoudit rizika spojená s využitím konkrétních patogenů v bioterorismu,
  • posoudit strategii vedoucí k potlačení rizik spojených s použitím patogenů jako biologických zbraní a budou vědět jak se proti nim lze bránit.

Poslední úprava: Ulbrich Pavel (23.01.2018)
Literatura -

Z: Bronze M.S.: Biodefense: Principles and Pathogens, Horizon Bioscience, 2005.

D: https://emergency.cdc.gov/bioterrorism/index.asp

Poslední úprava: Častorálová Markéta (16.09.2023)
Studijní opory -

https://www.wikiskripta.eu/ Infekční lékařství

Poslední úprava: Častorálová Markéta (17.09.2023)
Sylabus -

1. Definice, terminologie a dělení biologických zbraní. Legislativa - mezinárodní smlouvy. Patogenita a virulence.

2. Obrana hostitele, specifická a nespecifická imunita. Antimikrobiální látky.

3. Vakcíny a vakcinace. Výzkum a vývoj vakcín a antimikrobiálních látek.

4. Historie použití biologických zbraní.

5. Bacillus anthracis – antrax. Yersinia pestis - mor.

6. Francisella tularensis - tularémie. Brucella - brucelóza. Burkholderia

7. Rickettsia prowazekii - skvrnitý tyfus, Chlamydia, Staphylococcus

8. Bioterorismus v potravinách a pitné vodě - Salmonella, Shigella, Escherichia, Vibrio.

9. Virové hemorrhagické horečky. Poxviry - virus pravých neštovic.

10. Paramyxoviridae, Bunyaviridae, Flaviviridae. Coronaviridae - SARS.

11. Ostatní mikroorganismy potenciálně využitelné v bioterorismu.

12. Clostridium perfringens - epsilon toxin. Clostridium botulinum – botulismus, Ricinový toxin. Další toxiny.

13. Strategie a postupy při vývoji nových biologických zbraní.

14. Osobní ochrana a obrana před bioterorismem. Informační zdroje - monitorování hrozeb, detekce útoku.

Poslední úprava: Častorálová Markéta (17.09.2023)
Studijní prerekvizity -

Mikrobiologie, biologie, biochemie.

Poslední úprava: Častorálová Markéta (16.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Písemná zkouška

Poslední úprava: Častorálová Markéta (16.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha