PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Bioterorismus - N320084
Anglický název: Bioterrorism
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Ulbrich Pavel doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B320018
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
V rámci předmětu se studenti seznámí se všemi nejvýznamnějšími zástupci patogenních mikroorganismů, které mohou být použitelné jako biologické zbraně. Každá skupina vybraných patogenů bude detailně charakterizována a bude posouzeno její nebezpečí. Bude věnována pozornost i obraně a ochraně před bioterorismem a legislativě týkající se bioterorismu.
Poslední úprava: Ulbrich Pavel (27.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

charakterizovat zástupce mikroorganismů použitelných jako biologické zbraně

rozlišit mezi potenciálně nebezpečnými patogeny, využitelnými v bioterorismu a ostatními patogeny

posoudit rizika spojená s využitím konkrétních patogenů v bioterorismu

posoudit strategii vedoucí k potlačení rizik spojených s použitím patogenů jako biologických zbraní a budou vědět jak se proti nim lze bránit

Poslední úprava: Ulbrich Pavel (27.08.2013)
Literatura -

Z: Bronze M.S.: Biodefense: Principles and Pathogens, Horizon Bioscience, 2005.

D: Přednášky a další materiály na www stránkách v systému elektronických studijních opor www.vscht.cz/eso

Poslední úprava: Ulbrich Pavel (27.08.2013)
Studijní opory -

http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/MicrobeWiki

http://biomikro.vscht.cz/cz/

Poslední úprava: Ulbrich Pavel (27.08.2013)
Sylabus -

1.Definice, terminologie a dělení biologických zbraní. Patogenní mikroorganismy a jejich toxiny.

2.Historie použití biologických zbraní. Legislativa - mezinárodní smlouvy.

3.Obrana hostitele, specifická a nespecifická imunita. Antimikrobiální látky, rezistence.

4.Vakcíny a vakcinace. Výzkum a vývoj vakcín a antimikrobiálních látek.

5.Sporulující bakterie. Bacillus anthracis - antrax. Clostridium botulinum - botulismus.

6.Francisella tularensis - tularémie. Yersinia pestis - mor.

7.Virové hemorrhagické horečky. Poxviry -virus pravých neštovic.

8.Rickettsia prowazekii - skvrnitý tyfus, Brucella - brucelóza. Burkholderia, Chlamydia, Staphylococcus.

9.Bioterorismus v potravinách a pitné vodě - Salmonella, Shigella, Escherichia, Vibrio.

10.Clostridium perfringens - epsilon toxin, Coxiella - Q horečka. Ricinový toxin. Alphaviridae - encefalitidy.

11.Paramyxoviridae, Bunyaviridae, Flaviviridae. Coronaviridae - SARS.

12.Ostatní mikroorganismy potenciálně využitelné v bioterorismu.

13.Strategie a postupy při vývoji nových biologických zbraní.

14.Osobní ochrana a obrana před bioterorismem. Informační zdroje - monitorování hrozeb, detekce útoku.

Poslední úprava: Ulbrich Pavel (27.08.2013)
Studijní prerekvizity -

Mikrobiologie, biologie.

Poslední úprava: Ulbrich Pavel (27.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha