PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Molekulární mechanismy bakteriální virulence - N320088
Anglický název: Molecular mechanisms of bacterial virulence
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Šebo Peter prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M320024
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět probírá mechanismy interakce patogen-hostitel na molekulární úrovni. Po rekapitulaci mechanismů antiinfekční imunity savců bude v přednášce podrobně pojednáno o specifické genové výbavě bakteriálních patogenů, regulaci jejich exprese a o detailech molekulárních mechanismů působení faktoru virulence bakterií. Detaily modelových mechanismů působení bakteriálních adhesinů, toxinů a imunomodulačních produktů budou probrány od systematické úrovně hostitelského organismu, až na úroveň buněčné biologie a fysiologie imunitního systému. Principy interakcí patogen-hostitel budou podrobně demonstrovány na vybraných příkladech hlavních bakteriálních patogenů a infekcí člověka.
Poslední úprava: TAJ320 (03.12.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

využívat získané poznatky pro vývoj nových detekčních metod pro stanovení původců infekcí a kontaminatů potravin a klinickou diagnostiku infekčních onemocnění

využívat získané poznatky při vývoji nových účinějších vakcín a charakterisaci imunitní odpovědi na infekci

charakterizovat důležité lidské a veterinární pathogeny a bakteriální kontaminanty potravin

Poslední úprava: TAJ320 (03.12.2012)
Literatura -

Z:Salyers A.A., Whitt D.D.: Bacterial Pathogenesis: A Molecular Approach, 2007 ASM Press, 978-1555811716

Z:Janeway's Immunobiology, Seventh Edition (Immunobiology: The Immune System (Janeway), 2007, Garland Science, 978-0815341239

D:Goering R., Dockrell H., Roitt I., et al.: Mims' Medical Microbiology, 2007, ELSEVIER, 9780323044752

Poslední úprava: SMIDOVAL (09.07.2013)
Studijní opory -

https://l125lsx.mbu.cas.cz/BacPatho/

Poslední úprava: TAJ320 (04.12.2012)
Sylabus -

1. Molekulární a buněčné mechanismy antiinfekční imunity savců.

2. Principy virulence bakteriálních patogenů.

3. Genová výbava patogenů a regulace její exprese, kategorie faktorů virulence.

4. Experimentální systémy pro studium interakce patogen-hostitel a vyhledávání genů pro faktory virulence.

5. Ochranné vrstvy bakterií, získávání železa, adhesiny, antigenní a fázová variace a imunomodulace.

6. Produkce a buněčná biologie působení bakteriálních toxinů molekulární mechanismy.

Intracelulární patogenní bakterie.

7. Vakcíny jako prostředek ochrany proti infekcím a pro modulaci imunity hostitele.

8. Antibiotika jako prostředek terapie infekcí rezistence bakterií k antibiotikům.

9. Střevní mikroflóra a komensální bakterie střeva.

10. Nejdůležitější a nejlépe poznaní bakteriální patogeni úvod a přehled.

Corynebacterium diphteriae, Streptococcus pyogenes a Staphylococcus aureus.

11. Nejdůležitější a nejlépe poznaní bakteriální patogeni

Clostridium botulinum, perfrigens, tetani, B. cereus, Helicobacter pylori.

12. Nejdůležitější a nejlépe poznaní bakteriální patogeni

Ricketsia, Francisella, Coxiella, Yersinia, Salmonella, Shigella.

13. Nejdůležitější a nejlépe poznaní bakteriální patogeni

Campylobacter jejuni, Vibrio cholerae. Escherichia coli, EPEC, ETEC, UPEC, NMEC.

14. Nejdůležitější a nejlépe poznaní bakteriální patogeni Bordetella, Mycobacterium, Neisseria, Listeria, Borrelia, Mycoplasma, Chlamydia.

Poslední úprava: SMIDOVAL (09.07.2013)
Studijní prerekvizity -

Biochemie, Mikrobiologie a Molekulární biologie

Poslední úprava: Šebo Peter (30.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 100

 
VŠCHT Praha