PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Mikrobiologie potravin a kosmetiky - N322003
Anglický název: Microbiology of Food and Cosmetics
Zajišťuje: Ústav mléka, tuků a kosmetiky (322)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M322004
Pro druh:  
Garant: Plocková Milada doc. Ing. CSc.
Horáčková Šárka doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M322004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ322 (15.11.2012)
Předmět je zaměřen na charakteristiku mikroorganismů spojených s výrobou a kažením potravin a kosmetiky se zvláštním důrazem na skupinu bakterií mléčného kvašení. Na základě poznatků fyziologie a metabolismu mikroorganismů jsou objasněny funkční vlastnosti kultur užívaných pro fermentaci mléka, masa, zeleniny a cereálií a způsoby jejich aplikace. Stručně jsou uvedena mikrobiální rizika spojená s výrobou jednotlivých typů potravin a kosmetických přípravků.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (16.12.2012)

Studenti budou umět:

posuzovat mikrobiální rizika spojená s výrobou vybraných kategorií potravin a základních kosmetických přípravků,

uplatnit znalosti o funkčních vlastnostech bakteriálních, kvasinkových a plísňových kultur pro výrobu potravin a pro prodloužení doby jejich údržnosti,

komunikovat s výrobci a kontrolními orgány o mikrobiologické jakosti a bezpečnosti potravin a navrhovat nápravná opatření k jejich zajištění.

Literatura -
Poslední úprava: Plocková Milada doc. Ing. CSc. (13.11.2014)

Z: Adams M.R., Moss M.O.:Food Microbiology, RSC Publishing, Cambridge 2008.ISBN 978-0-85404-284-5

D: Fernando Mozzi et al.: Biotechnology of Lactic Acid Bacteria: Novel Aplications. Blackwell Publishing, 2010. ISBN 978-0-8138-1583-1

Z: Geis P.A.: Cosmetic Microbiology, CRC Press, 2006.ISBN 0-8493-1453-4

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: TAJ322 (03.01.2014)

Students who have choosen the subject will be supplied with study materials in electronic version.

Požadavky ke kontrole studia - angličtina
Poslední úprava: Horáčková Šárka doc. Ing. CSc. (30.08.2018)

Active participitation in seminars 5%

Mid-term and final tests 20%

Oral examination 75%

Sylabus -
Poslední úprava: Horáčková Šárka doc. Ing. CSc. (30.08.2018)

1. Viry, prokaryotické a eukaryotické MO důležité z hlediska potr. a kosmet. výrob.

2. Katabolické a anabolické pochody MO spojené s výrobou a kažením potravin a kosmetiky.

3. Vliv vnějších a vnitřních faktorů prostředí při výrobě potravin a kosmetiky na MO, mikrobiální kažení potravin.

4. Bakterie mléčného kvašení (BMK) - klasifikace, fyziologie, funkční vlastnosti.

5. Kultury pro potravinářské výroby: funkce, princip výroby, vady, kontrola.

6. Kultury pro fermentaci mléka, masa, ovoce, zeleniny, cereálií a způsoby jejich aplikace.

7. Mikrobiální rizika při zpracování mléka na nefermentované výrobky.

8. Mikrobiální rizika výroby másla, MSK, olejů, tuků a emulgovaných tuků.

9. Fermentované mléčné nápoje, princip výroby, stabilita BMK, vady.

10. Mikrobiologie hlavních skupin přírodních sýrů a tavených sýrů, využití syrovátky.

11. Mikrobiální rizika při zpr. obilovin,výrobě pekařských, cukrářských a těst.výrobků.

12. Mikrobiální rizika při zpracování ovoce, zeleniny, výrobě hotových pokrmů, lahůdek a nealkoholických nápojů.

13. Mikrobiální rizika při zpracování živočišných produktů (maso, vejce, ryby, mořské plody).

14. Mikrobiální rizika kosmetických výrob.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ322 (15.11.2012)

Mikrobiologie (N320009)

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,3 7
Příprava na zkoušku a její absolvování 2,1 60
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 5
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 75

 
VŠCHT Praha