PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Technologie přípravy stravy - N323018
Anglický název: Catering Technology
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M323007
Další informace: http://chrpovad@vscht.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Chrpová Diana Ing. Mgr. Ph.D.
Dostálová Jana prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M323007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Historie přípravy stravy. Základní technologické postupy přípravy pokrmů (včetně skladování potravin), změny výživové, hygienické a senzorické hodnoty, které při nich probíhají a návody jak jim předcházet. Použití jednotlivých skupin potravin při přípravě pokrmů. Popis a příprava jednotlivých druhů pokrmů (předkrmy, polévky, hlavní pokrmy, deserty, nápoje). Základní gastronomická pravidla. Základy dietního stravování.
Poslední úprava: Chrpová Diana (12.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • Používat základní technologické postupy při přípravě pokrmů.
  • Vybírat jednotlivé druhy potravin pro přípravu pokrmů.
  • Vysvětlit změny nutriční a senzorické hodnoty potravin, ke kterým dochází při skladování a přípravě pokrmů.
  • Základní principy léčebného stravování.
Poslední úprava: TAJ323 (23.08.2013)
Literatura -

Z: Dostálová J. Co se děje s potravinami při přípravě pokrmů, Forsapi, Praha, 2009. ISBN 978-80-903820-8-4

D: Chrpová D. S výživou zdravě po celý rok. Grada Publishing, a. s. Praha, 2010. ISBN 978-80-247-2512-3

D: Kalač P. Funkční potraviny. DONA s.r.o., České Budějovice, 2003. ISBN 80-7322-029-6

D: Pánek J., Pokorný J., Dostálová J., Kohout P. Základy výživy. Svoboda Servis, Praha, 2002. ISBN 80-86320-23-5

Z: Runštuk J. a kol. Receptury studených pokrmů. R plus Hradec Králové, 2008. ISBN 978-80-902492-9-5

Z: Runštuk J. a kol. Receptury teplých pokrmů. R plus Hradec Králové, 2008. ISBN 978-80-904093-0-9

D: Svačina Š. a kol. Klinická dietologie. Grada Publishing a.s., Praha, 2008. ISBN-978-80-247-2256-6

D: Referenční hodnoty pro příjem živin. Společnost pro výživu. Výživa servis s.r.o., Praha, 2011.ISBN 978-80-254-6987-3

Poslední úprava: TAJ323 (23.08.2013)
Studijní opory -

Food and Nutrition Information Centre, http://fnic.nal.usda.gov/

Nutrition Government; http://www.nutrition.gov/

Food and Drug Administration (FDA); http://www.fda.gov/

European Food Safety Authority (EFSA); http://www.efsa.europa.eu

Výživa a potraviny, periodikum (vydavatel Společnost pro výživu, Výživaservis s.r.o, Praha) ISSN 1211-846X

Poslední úprava: Chrpová Diana (12.11.2012)
Sylabus -

1. Terminologie; historie přípravy stravy; změny nutriční a senzorické hodnoty během skladování potravin

2. Základní technologické postupy přípravy pokrmů, změny nutriční a senzorické hodnoty; předběžná příprava, vaření, dušení

3. Opékaní, grilování, pečení, smažení, pražení, mikrovlnný ohřev

4. Dohotovování pokrmů. Použití nízkých teplot

5. Použití jednotlivých skupin potravin při přípravě pokrmů. Tuky a oleje

6. Maso, vnitřnosti, ryby, drůbež, zvěřina

7. Mléčné výrobky, vejce

8. Obiloviny, pekařské výrobky, luštěniny

9. Ovoce, zelenina, brambory, houby

10. Koření, pochutiny, cukr a další sladidla

11. Předkrmy, polévky, hlavní pokrmy

12. Deserty, nápoje

13. Základní gastronomická pravidla. Zahraniční kuchyně

14. Základy dietního stravování

Poslední úprava: Chrpová Diana (12.11.2012)
Vstupní požadavky -

Výživa a výživová politika, Potravinářské zbožíznalství

Poslední úprava: TAJ323 (19.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Výživa a výživová politika, Potravinářské zbožíznalství

Poslední úprava: TAJ323 (19.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 11
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Zkouškový test 0
Ústní zkouška 70

 
VŠCHT Praha