PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Technologie potravin oboru II - N352016
Anglický název: Advanced Food Technology II
Zajišťuje: Děkanát FPBT (352)
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M352005
Pro druh:  
Garant: Filip Vladimír prof. Ing. CSc.
Bubník Zdeněk prof. Ing. CSc.
Rajchl Aleš doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M352005
Anotace -
Poslední úprava: Filip Vladimír prof. Ing. CSc. (26.09.2013)
Předmět je zaměřen přípravu potravinářských technologů a sleduje hlubší pochopení technologických procesů výroby potravin na úrovních dějů chemických a biochemických, mikrobiologických, fyzikálních a inženýrských ve zvolených potravinářských technologiích. Nabídka zahrnuje cereální technologii, mlékárenskou fermentační technologii, technologii tuků a oleochemii, technologii masa (pokročilá), konzervárenskou technologii zpracování ovoce a zeleniny (pokročilá) a technologii vajec. Jsou sledovány současné vývojové trendy ve zpracování potravin.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Filip Vladimír prof. Ing. CSc. (15.11.2012)

Studenti budou umět:

Sledovat, řídit a kontrolovat potravinářské technologie na úrovni dějů chemických, mikrobiologických, fyzikálních a inženýrských a z hlediska jejich vlivu na stav výrobku včetně případných změn v nutriční hodnotě.

Následně řešit provozní odchylku technologických parametrů od požadovaných.

Komunikovat s procesními a materiálovými inženýry.

Literatura -
Poslední úprava: Filip Vladimír prof. Ing. CSc. (26.09.2013)

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2012): Technologie potravin - Přehled tradičních potravinářských výrob. Key Publishing Ostrava, 565 stran, ISBN 978-80-7418-145-0

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2009): Co byste měli vědět o výrobě potravin? Technologie potravin. Key Publishing Ostrava, 540 stran, ISBN 978-80-7418-051-4

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2012): Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob. Key Publishing Ostrava, 494 stran, ISBN 978-80-7418-086-6.

D: Be-Miller J., Whistler R.(2009): Starch - Chemistry and Technology, Academic Press, 880 stran, ISBN 978-0-12-746275-2

D: Tamime A. Y., Robinson R. K. (eds.): Tamime and Robinson's Yoghurt - Science and technology. Third edition, Woodhead Publishing Ltd, Cambridge 2007. ISBN 978-1-84569-213-1.

D: Fox P.F., McSweeney P.L.H., Timothy M. Cogan T.M., Guinee T.P. (eds.): Cheese - Chemistry, Physics and Microbiology, Vol. 1 General Aspects, Vol. 2 Major Cheese Groups, Third edition, Elsevier Amsterdam 2004. ISBN 0-1226-3651-1.

D:Bockisch M.(1998): Fats and Oils Handbook. AOCS Press Champaign Ill., 838 stran, ISBN 0-935315-82-9.

Z: Pipek,P.: Technologie masa I. 4.přepr. vydání, Kostelecké uzeniny. Praha 1995, 334 s. ISBN 890-7080-174-3.

Z: Pipek,P.: Technologie masa II. 1.ed. Karmelitánské nakladatelství, Praha, 1998, 360 s. ISBN 80-7192-283-8.

D: Lawrie,R.A.: Lawrie's meat science, Woodhead Publishing Ltd. Cambridge, 1998 336pp. ISBN 1-85573-395-1.

D: Somogyi L.P., Ramaswamy H.S. , Hui Y.H.(1996): Processing Fruits: Science and Technology, Volume 1, Biology principles and applications, Technomic, ISBN1-56676-362-2.

D: Somogyi L.P., Ramaswamy H.S. , Hui Y.H.(1996): Processing Fruits: Science and Technology, Volume 2, Major processed products, Technomic, 1996, ISBN 1-56676-383-5.

D: Smith D.S., Cash J.N., Nip W.-K., Hui Y.H.(1997): Processing Vegetables: Science and Technology, Technomic, ISBN 1-56676-507-2.

Studijní opory -
Poslední úprava: Filip Vladimír prof. Ing. CSc. (26.09.2013)

Abstrakty přednášek.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Filip Vladimír prof. Ing. CSc. (30.09.2013)

1.a) Purchase of grain and quality control. Cereals: wheat, rye, oats, barley, corn, rice, buckwheat, millet, sorghum. Composing parts of cereals: proteins, carbohydrates, glycoproteins, lipoproteins, lipids and other parts.

b) Technology of fermented dairy products.

c)Structured triacylglycerols, production technology. Structure and physical properties.

d) Properties of meat: colour, water-holding capacity, texture.

e) Importance and history of fruit processing industry. Transport and preliminary operations (sorting, washing, peeling, destining, desteming, cutting, etc.).

f) Intorduction, breeding methods, egg formation..

2. a) Physical properties of bulk grain, postharvest processing and storage conditions of grain: moisture, temperature. Grain quality changes during storage, pests in grain.

b) Types of fermented dairy products.

c)Partial catalytic hydrogenation of oils. Total hydrogenation of fats and fatty acids.

d) Post-mortem processes, myopathies PSE, DFD, RSE.

e) Stabilization of raw materials during processing (blanching, antioxidation dipping, osmotic dehydration, etc.).

f) Chemickal composition of eggs.

3. a) Flour mill technology. Grain cleaning before milling, cleaning processes preparation of controlled mixtures for milling. Milling procedure: disintegration, mill streams and classification of grist, transport materials in mill, a scheme of flour mill, yield of products.

b) Cheesemaking - introduction, classification of cheeses.

c)Interesterification of oils and fats. Structural fats.

d) Purchase, transport, classification of carcasses

e) Texture adjustment (application of hydrocolloids, maceration, pressing, homogenization).

f) Physical and functional attributes of eggs.

4. a) Barley and oats mill processing. Macaroni processing.

b) Milk as raw material for cheese production.

c) Fractionation of fats.Winterization of oils. Food emulsifiers: properties, production and application.

d) Slaughtering - aspects of economy, hygiene and animal welfare.

e) Texture adjustment (pectin gel forming, centrifugation, filtration, concentration).

f) Nutritious value, safety (microbiology).

5. a) Raw materials for bakers: wheat and rye flours, yeast, fats, hydrocolloids, nutritionally effective ingredients, improving ingredients (enzymes, emulsifiers, oxidizers). The ways of leavening, sourdough and its microorganisms. Formation of dough structure.

b) Cheese starters. Rennets.

c) Technology of emulsified fats. Margarine, halvarine, fat spreads.

d) Shelf-life of meat, decontamination, chilling and freezing, packaging, changes during storage..

e) Preservation of fruit and vegetable products (heat sterilization, drying, freezing, fermentation, etc.).

f) Egg quality - outer and inner characteristics.

6. a) Rheology of dough, creams, fillings and icings. Sourdough and dough processing, continuous mixing of dough, mechanical processing of dough, complex automatic lines.

b) Cheesemaking steps: renneting. Coagulation kinetics, syneresis, proteolysis of casein.

c) Technology of shortening production. Whipped fats.

d) Meat dividing and deboning, MSM.

e) Production of piece goods (stewed fruit, canned vegetable).

f) Egg evaluation. Legislation.

7. a) Baking, heat transfer inside and outside loaf, balance of energy and mass. Evaluation of products quality.

b) Cheesemaking steps: cutting, mixing, scalding, washing, moulding, salting.

c) Oleochemistry, refining of technical fats, fat splitting. Technology of fatty acids: distillation and fractionation.

d) Overview of meat products, colloid principles of sausages structures, production processes.

e) Production of piece goods (dried fruit and vegetable, frozen fruit and vegetable, products preserved by lactic fermentation, candied fruit, etc.).

f) Collecting and grading of eggs. Egg defects.

8. a) Fine bakery and soft conditioner products. Cookies, wafers, hard whipped products and ginger bread processing. Cereal snacks.

b) Cheese ripening.

c) Technology of stearic and oleic acid production. Industrial synthesis of fatty acids. Derivatives of fatty acids, metal soaps.

d) Salting and curing - importance, modes of salting, MAP, importance of nitrites.

e) Production of macerated products (fruit semiproducts, jam and marmalades).

f) Packing and labelling of eggs.

9. a) Chemical composition and structure of amylose and amylopectin, characteristics of starch granules. Swelling of starch granules, gelatinization, gelation, retrogradation.

b) Technology of quark cheese.

c) Esters of fatty acids. Alcoholysis of oils and esterification of fatty acids. Methylesters, alcanolamides.

d) Additives and replacers in meat; importance, fiction, influence on quality.

e) Production of macerated products (tomato and spinach paste, ketchup).

f) Egg storing, shelf life prolongation.

10. a) Technology of potato starch.

b) Fresh cheeses, white cheeses.

c) Technology of glycerol production. Refining of glycerol-containing feedstocks, evaporation and distillation.

d) Mincing a and mixing,.

e) Production of cloudy drinks and fruit baby food.

f) Processing of egg products. Breaking. Pasteurization.

11. a) Technology of wheat and corn starch.

b) Smear-ripened cheeses, mould cheeses.

c) Coatings based on fatty acids.

d) Filling of meat products, packaging materials, casings, machines, casing-free production.

e) Production of clear juices.

f) Cooled and frozen egg products.

12. a) Dextrin. Modified starches: thinned and oxidized starches. Chemical derivatives of starch.

b) Low- and high-temperature scalded cheeses.

d) . Heat treatment, influence of shelf-life and quality of meat products, control of processes.

e) Production of juice concentrates.

f) Dried egg products. Treatment before drying.

13. a) Acid and enzymatic hydrolysis of starch.

b) Processed cheeses. Quality control of cheeses..

d) Fermented sausages - production overview, ripening, drying, microbiology of fermented sausage, starters, moulds.

e) Production juice syrups and lemonades.

f) Products from eggs. Mayonnaise.

14. a) Adhesives and biodegradable plastics.

b) Milk protein concentrates. Whey processing and utilization. Application of membrane processes.

d) Processing of slaughter by-products: adipose tissue, blood, rind, endocrine glands.

e) Special production - pectin, mustard, fruit wines, etc.

f) Unconventional processing - biotechnology.

Comments::

a) Cereal chemistry and technology and chemistry and technology of starch, 2 credits / 22 h

b Dairy fermentative technologies, 3 credits / 34 hours

c) Technology of fats and oils and oleochemistry, 2 credits / 22 h

d) Meat technology -advanced, 3 credits / 34 hours

e) Fruit and Vegetable Processing - advanced, 1 credit / 11 hours

f) Egg processing, 1 credit / 11 hours

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Filip Vladimír prof. Ing. CSc. (15.11.2012)

Chemie potravin, Biochemie I, Mikrobiologie

Chemické inženýrství I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1,5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
Účast na seminářích 0,5 14
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Průběžné a zápočtové testy 10
Ústní zkouška 80

 
VŠCHT Praha