PředmětyPředměty(verze: 863)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Senzory - N402018
Anglický název: Sensors
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M402044
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šiškanova Taťjana doc. Mgr. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Šiškanova Taťjana doc. Mgr. CSc. (16.11.2012)
Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům metodický základ pro řešení analytických problémů s pomocí senzorů. Výuka zahrnuje výklad základních principů chemických senzorů, senzorové technologie, možností i omezení senzorů vzhledem k povaze vzorku s návazností na praxi. Hlavní důraz je kladen na nové trendy v senzorové analýze především při použiti senzorů pro diagnostické a terapeutické účely.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šiškanova Taťjana doc. Mgr. CSc. (13.11.2012)

Studenti budou umět:

Navrhnout vysoce citlivý a vysoce selektivní senzor k detekcí řady analytů v rozmanitých prostředích včetně biologických vzorků

Analyzovat informace získané během měření s jednotlivými chemickými senzory

Samostatně nacházet řešeni analytických problémů při činnosti jednotlivých chemických senzorů

Literatura -
Poslední úprava: Šiškanova Taťjana doc. Mgr. CSc. (11.09.2019)

Z: Turner A. P. F., Karube I., Wilson G. S., Biosensors: Fundamentals and Applications, Oxford University Press, Oxford, 1987.

Z:. Wolfbeis O.S, Mirsky V.M., Ultrathin Electrochemical chemo and biosensors, Springer Springer series on chemical sensors and biosensors

D: http://www.journals.elsevier.com/sensors-and-actuators-b-chemical

Z:X. Zhang, H. Ju, J. Wang: Electrochemical sensors, biosensors and their biomedical applications, Academic Press, 2011.

Studijní opory -
Poslední úprava: Šiškanova Taťjana doc. Mgr. CSc. (16.11.2012)

http://www.journals.elsevier.com/trends-in-analytical-chemistry

http://iopscience.iop.org/measurement-science-and-technology

Sylabus -
Poslední úprava: Šiškanova Taťjana doc. Mgr. CSc. (13.11.2012)

1. Úvod do problematiky senzoru: definice, základní pojmy, požadavky

2. Výrobní technologie senzorů: základní aspekty technologických procesů, materiály, struktury

3. Receptory v senzorech: principy, detekční mechanizmy

4. Senzory na bází „molecular imprinted polymers“ (molekulárně tisknutých polymerů)

5. Interakce krve s pevným povrchem a biokompatibilita senzoru

6. Lipidové vrstvy

7. Enzymové senzory

8. Protilátky a imunosensory

9. Detekce genetických onemocnění, nádorová onemocnění, tumorové markery

10. Elektrolyty, distribuce elektrolytů v plazmě, stanovení vybraných iontů, detekce poruchy acidobazické rovnováhy

11. Senzory pro významné neutrální analyty

12. Nanotechnologie: jaké jsou vyhlídky pro senzory

13. Elektrochemicke senzory a možnosti inovací

14. Obhajoba individuálních projektů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Šiškanova Taťjana doc. Mgr. CSc. (13.11.2012)

Analytická Chemie, Metody instrumentální analýzy

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Obhajoba individuálního projektu 0,1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,9 25
Práce na individuálním projektu 0,5 14
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 100

 
VŠCHT Praha