PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Molekulární inženýrství - N402023
Anglický název: Molecular Engineering
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (08.04.2009)
Tento předmět reflektuje oblast současného výzkumu, který se dnes rozvíjí asi nejvíce. Dostupné technické prostředky umožňují nejenom analyzovat materiály v atomárním rozlišení, umožňují rovněž i tvorbu složitých dvoj- a trojrozměrných objektů s přesně uspořádanými atomy resp. molekulami. Řada jednotlivých témat je hlouběji rozvíjena v jiných přednášených předmětech, proto je zde kladen důraz na vzájemná propojení těchto dílčích oblastí a na popis možností, jak jednotlivé poznatky kombinovat pro dosažení konkrétních aplikací.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)

Studenti budou umět:

Popsat základní typy mezimolekulových interakcí

Uvést základní principy přípravy funkčních nanomateriálů založených na fyzikálních metodách přípravy a na supramolekulární chemii

Navrhnout schematicky strukturu funkčních nanomateriálů pro záchyt elektromagnetického záření, chemickou katalýzu a tkáňové inženýrství

Literatura -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (03.09.2019)

D: V. K. Varadan, A. S. Pillai, D. Mukherji, M. Dwivedi, L. Chen: Nanoscience and nanotechnology in engineering, World Scientific, 2010, ISBN 978-981-4277-92-1

D: O. Fesenko, L. Yatsenko, Eds. Nanochemistry, biotechnology, nanomaterials, and their applications, Springer, 2017, ISBN 978-3-319-92566-0

D: M. D. Ventra, S. Evoy, J. R. Heflin Jr., Eds. Introduction to Nanoscale science and technology, Springer, 2004, ISBN 978-1-4020-7720-3

D: Edward A. Rietman, Molecular Engineering of Nanosystems (Biological and Medical Physics, Biomedical Engineering), Springer, 2001, ISBN 0-387-98988-9

Studijní opory -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (18.09.2013)

Prezentace v PowerPointu

Metody výuky -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (18.09.2013)

Přednášky

Sylabus -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (15.05.2019)

1. Úvod do molekulárního inženýrství

2. Mezimolekulové interakce

3. Stručný přehled supramolekulární chemie

4. Tenké filmy a monovrstvy molekul

5. Úvod do nanotechnologií

6. Konverze energie v molekulárních systémech

7. Umělá fotosyntéza

8. Organické vodivé a magnetické materiály

9. Základní přeheld fotoniky

10. Molekulární inženýrství při vývoji katalyzátorů

11. Genetické modifikace na molekulární úrovni

12. Úvod do tkáňového inženýrství

13. Test

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)

Obecná a anorganická chemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha