PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Techniky měření a interpretace hmotnostních spekter - N402029
Anglický název: Techniques of Measurement and Interpretation of Mass Spectra
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M402010
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sýkora David doc. Dr. RNDr.
Zachař Pavel RNDr. CSc.
Je záměnnost pro: M402010
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Sýkora David doc. Dr. RNDr. (19.09.2013)
Principles of mass spectrometry will be provided including description of hardware and software. Basic principles of ion fragmentation will be explained and interpretation of MS spectra generated by electron ionization will be covered in more detail. Current ion sources, analyzators, and detectors will be discussed. Hyphenated techniques, specifically, GC-MS and LC-MS will be covered.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Sýkora David doc. Dr. RNDr. (19.09.2013)

Studenti budou umět:

Cílem předmětu je seznámit studenty se současným stavem významné oblasti analytické chemie, objasnit konstrukci používaných přístrojů a naučit je interpretovat získaná hmotnostní spektra.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: VED402 (01.10.2013)

R: H.C.Hill: Introduction to Mass Spectrometry, Heyden & Son Ltd, London 1972

A: Fred W. McLafferty, František Tureček: Interpretation of Mass Spectra, University Science Books, Sausalito, California 1993, ISBN 0-935702-25-3, Fourth Edition

Studijní opory -
Poslední úprava: Sýkora David doc. Dr. RNDr. (19.09.2013)

Materiály k přednáškám předávané průběžně při výuce.

Metody výuky -
Poslední úprava: Sýkora David doc. Dr. RNDr. (19.09.2013)

Předmět je realizován formou blokových přednášek (4 tříhodinové bloky) a doplněn exkursí k GC MS, resp. HPLC MS přístroji.

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Sýkora David doc. Dr. RNDr. (19.09.2013)

Studenti na konci semestru absolvují písemný test, ve kterém budou otázky týkající se principů hmotnostní spektrometrie a konstrukce základních typů přístrojů. Ve druhé části testu budou studentům předložena k interpretaci hmotností spektra získaná elektronovou ionizací, která odpovídají typům probraných sloučenin. V případě potřeby budou nejasnosti probrány ústně.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Sýkora David doc. Dr. RNDr. (19.09.2013)

1. Principles of mass spectrometry, history of mass spectrometry.

2. Ionization techniques, ion separation and their detection.

3. Sector MS instruments and high resolution.

4. Quadrupole, time-of-flight, and FT MS instruments.

5. Gass chromatography-mass spectrometry (GC-MS), principles.

6. Interpretation of EI spectra of organic molecules, molecular ion, fragments.

7. Fragmentation mechanism, isotopic clusters.

8. EI spectra of selected compounds - hydrocarbons, alcohols, esters, acids, and ethers.

9. EI spectra of selected compounds - compounds containing N, S, B, and metals.

10. Interpretation of real MS spectra, MS libraries, TIC a SIM chromatograms.

11. Liquid chromatography-mass spectrometry, ionization under atmospheric pressure.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Sýkora David doc. Dr. RNDr. (19.09.2013)

Je požadována znalost základní analytiky v rozsahu přednášeném v ACH1 a ACH2.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Sýkora David doc. Dr. RNDr. (19.09.2013)

Je požadována znalost základní analytiky v rozsahu přednášeném v ACH1 a ACH2.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 90

 
VŠCHT Praha