PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Nanotechnologie pro farmaceutický průmysl - N402072
Anglický název: Nanotechnology for pharmaceutical industry
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M402025
Pro druh:  
Garant: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M402025
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (07.06.2019)
Řada nanotechnologických postupů je využívána již současným farmaceutickým průmyslem, další techniky vývoje léčiv se vyvíjí. Přednášky budou věnovány základním aspektům nanoobjektů, nanotechnologicím uplatňovaným k přípravě moderních používaných formulací léčiv i výzkumu v této oblasti.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (07.06.2019)

Studenti budou umět:

  • uvést základní příklady aplikace nanotechnologie ve farmaceutickém průmyslu;
  • diskutovat přínos nanotechnologií a nanostruktury k vlastnostem podávaných léčivých preparátů.

Literatura -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (09.11.2012)

D: Robert A. Freitas Jr., Nanomedicine, Volume I: Basic Capabilities, Landes Bioscience,1999, ISBN: 1-57059-645-X.

D: Tuan Vo-Dinh, Nanotechnology in Biology and Medicine: Methods, Devices, and Applications, CRC Press, 2007, ISBN: 0-8493-2949-3.

Studijní opory -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (07.06.2019)

Náhledy přednášek (PDF soubory) a materiály pro vypracování projektu.

Metody výuky -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (07.06.2019)

Přednášky a samostatná práce na projektu

Sylabus -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (07.07.2019)

1. Nanotechologie ve farmaceutickém průmyslu

2. Příprava nanočástic a nanoformulací

3. Mezimolekulové interakce a sebeskladba molekul

4. Analytické metody charakterizace nanočástic

5. Biologický aspekt působení nanoformulací na organismus

6. Cílený transport léčiv

7. Kontrolované uvolňování léčiv

8. Polyionické nanosystémy pro transport oligo- a polynukleotidů

9. Zdravotní rizika spojená s nanoformulacemi

10. Teranostika

11. Nanoonkologie

12. Využití anorganických nanočástic

13.-14. Práce na samostatném projektu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (07.06.2019)

Doporučená je znalost základů organické chemie, analytické chemie a farmakologie.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha